przejdź do treści
UE

Grzegorz Szafrański Grzegorz Szafrański
Członek Zarządu Powiatu

Łukasz CzyrnyŁukasz Czyrny
Członek Zarządu Powiatu

Jan Trafny Jan Trafny
Członek Zarządu Powiatu


Informacje z posiedzeń Zarządu:


Informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 07.02.2019 roku

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie. Przyznał środki finansowe na wyjazd drużyny szkolnej na IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na poligonie drawskim, które odbędą się w dniach 1 – 4 kwietnia 2019 r. Patronat nad w/w Mistrzostwami objęli m.in. - Minister Obrony Narodowej, - Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej - Zachodniopomorski Kurator Oświaty - Komendant Centrum Szko...

czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 17.01.2019 roku

Zarząd Powiatu Gryfickiego przyznał środki niezbędne do funkcjonowania Szkolnego Koła Strzeleckiego „Herbert", działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie. Środki zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie przejazdu na treningi i zawody strzeleckie, które są organizowane na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Gryficach. Podjął uchwałę na mocy, której pozytywnie opiniuje projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty ...

czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 10.01.2019 roku

Zarząd Powiatu Gryfickiego zdecydował o zabezpieczeniu w budżecie powiatu środków na zakup elektronicznego systemu rekrutacji dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryficki. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2010 zawierać będzie procedury dla absolwentów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych. Elektroniczny system naboru pozwoli odpowiedzieć na potrzeby społeczne - informatyzacji usług oraz zagwarantuje, że proces naboru przebiegać będzie według jasnych i...

czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 04.01.2019 roku

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Gryfickiego Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wraz z Zarządem Powiatu Gryfickiego przychyliła się do wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach dotyczącego zakupu 20 sztuk czujek tlenku węgla i dymu. Urządzenia trafią do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, gdzie następnie podczas interwencji związanych m.in. z podejrzeniami podtruć tlenkiem węgla zostaną przekazane najbardziej potrzebując...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 13.12.2018 roku

Zarząd zaakceptował projekty porozumień z Gminami: Trzebiatów, Płoty i Gryfice, na całoroczne utrzymanie dróg powiatowych na rok 2019. Dyrektor Zarządu dróg Powiatowych w Gryficach - Sławomir Ruszkowski przedłożył członkom Zarządu projekty porozumień na całoroczne utrzymanie dróg powiatowych na rok 2019. Dyrektor wyjaśnił, że w przypadku: Gminy Trzebiatów - przedmiotem porozumienia jest całoroczne utrzymanie dróg powiatowych wraz z chodnikami oraz dwóch ści...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 10.12.2018 roku

Zarząd zatwierdził wynik przetargu na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gryfickiego z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfickiego na okres od 01.03.2019 do 28.02.2022". w części I zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia - złożone zos...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 05.12.2018 roku

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek: dyrektora Wydziału Edukacji i wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczanego na wyposażenie pracowni szkolnych w ramach realizowanego projektu „Rozwój kompetencji kluczowych - gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim", tj.: wyposażenie pracowni biologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie, wyposażenie pracowni matematycznej w Liceum Ogólnoks...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 30.11.2018 roku

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Gryfickiego w 2019 r. Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiło Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. Realizacja zadania publicznego będzie przebiegać przez 5 dni w tygodniu, w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek w Gr...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 28.11.2018 roku

Zarząd Powiatu upoważnił dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach do przeprowadzenie postępowań w trybie usług społecznych na organizację kursów zawodowych wraz z certyfikacją, dla uczestników projektu „Aktywnie w przyszłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: pomoc kuchenna, krawiec, operator wózków jezdniowych, barman. ...

czytaj więcej

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 26.11.2018 roku

Zarząd Powiatu przyjął i przekazał do Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/316/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 października 2018 r. Zmiany dotyczące określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wprowadzone w związku z pismem z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach informującym o niewykorzystaniu kwoty przeznaczonej na finansowanie kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnospra...

czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA