+ -
Powiat Gryficki Powiat Gryficki. Oficjalny serwis internetowy

Strona główna    /    Aktualności    /    Powiat    /    Gminy    /    Turystyka    /    Galeria zdjęć    /    Multimedia    /    Kontakt
Związek Powiatów Polskich Biuletyn Informacji Publicznej powiatu Gryficiego Kanał RSS
Gryfice
Rada Powiatu
Poniedziałek  24 kwietnia 2017  Bony, Horacji, Jerzego

RADA POWIATU GRYFICKIEGO V KADENCJI

LATA 2014-2018

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
MAREK GOŁUCHOWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
RYSZARD MALIŃSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
JAN TRAFNY
RADNI
GRZEGORZ BURCZA
RYSZARD CHMIELOWICZ
ŁUKASZ CZYRNY
JÓZEF DOMAŃSKI
JÓZEF GANDURSKI
JANUSZ ŁAWRUSZKO
WOJCIECH PIETRZAK
DANUTA POL
LILIA PRZYBYSŁAWSKA
KAZIMIERZ SAĆ
GRZEGORZ SZAFRAŃSKI
SŁAWOMIR SIDOR
LESZEK STUŁA
WIESŁAW SZYDLIK
STANISŁAW WOJSZNIS
JACEK ZDANCEWICZ

KOMISJE STAŁE RADY POWIATU GRYFICKIEGO V KADENCJI

 

Komisja Budżetu i Finansów

Józef Gandurski – Przewodniczący Komisji

Stanisław Wojsznis –Wiceprzewodniczący Komisji

 

1. Ryszard Chmielowicz,

2. Józef Gandurski,

3. Janusz Ławruszko,

4. Kazimierz Sać,

5. Leszek Stuła,

6. Stanisław Wojsznis.

 

 

Komisja Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Danuta Pol –Przewodnicząca Komisji

Ryszard Chmielowicz – Wiceprzewodniczący Komisji

 

1. Grzegorz Burcza,

2. Ryszard Chmielowicz,

3. Marek Gołuchowski,

4. Ryszard Maliński,

5. Danuta Pol,

6. Jan Trafny.

 

 

Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

Lilia Przybysławska - Przewodnicząca Komisji

 

1. Wojciech Pietrzak,

2. Lilia Przybysławska,

3. Sławomir Sidor,

4. Wiesław Szydlik.

 

 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Łukasz Czyrny – Przewodniczący Komisji

Grzegorz Szafrański – Wiceprzewodniczący Komisji

 

1. Łukasz Czyrny,

2. Marek Gołuchowski,

3. Wojciech Pietrzak,

4. Lilia Przybysławska,

5. Grzegorz Szafrański,

6. Wiesław Szydlik,

7. Stanisław Wojsznis,

 

 

Komisja Polityki Gospodarczej

Sławomir Sidor – Przewodniczący Komisji

Łukasz Czyrny – Wiceprzewodniczący Komisji

1. Grzegorz Burcza,

2. Łukasz Czyrny,

3. Józef Domański,

4. Józef Gandurski,

5. Janusz Ławruszko,

6. Danuta Pol,

7. Lilia Przybysławska,

8. Kazimierz Sać,

9. Sławomir Sidor,

10. Grzegorz Szafrański,

11. Wiesław Szydlik.

 

 

Komisja Rewizyjna

Jacek Zdancewicz – Przewodniczący Komisji

Łukasz Czyrny – Wiceprzewodniczący Komisji

 

1. Grzegorz Burcza,

2. Łukasz Czyrny,

3. Jacek Zdancewicz

 

 

Komisja Statutowa

Leszek Stuła – Przewodniczący Komisji

Jan Trafny -  Wiceprzewodniczący Komisji

 

1. Józef Domański,

2. Ryszard Maliński,

3. Sławomir Sidor,

4. Leszek Stuła,

5. Jan Trafny.

 


 

Informacje z posiedzeń Rady:


XXIX Sesja Rady Powiatu Gryfickiego
XXIX Sesja Rady Powiatu Gryfickiego 30 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady – Marek Gołuchowski po stwierdzeniu quorum dokonał otwarcia posiedzenia. Po sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu między sesjami podjęto m.in uchwałę w sprawie dostosowania szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Ponadto rada podjęła dwie uchwały dotyczące osób niepełnosprawnych: w sprawie określenia zadań i wy...
> czytaj więcej

Obradowała Rada Powiatu Gryfickiego
Obradowała Rada Powiatu Gryfickiego Dnia 28 lutego br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Głównym punktem obrad była prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach, dotycząca sprawozdania z działalności za rok 2016 oraz informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Gryfickim. Prezentacji dokonała dyrektor Pani Beata Smoleńska. W trakcie obrad Radni podjęli również szereg uchwał, m.in. uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnyc...
> czytaj więcej

XXVII Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
XXVII Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji 31 stycznia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady - Marek Gołuchowski po przedstawieniu spraw regulaminowych, dokonał otwarcia posiedzenia. Podczas sesji radni podjęli szereg uchwał dotyczących m.in. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego, trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazanych niepublicznym oraz publicznym szkołom i placów...
> czytaj więcej

XXVI Sesja Rady Powiatu Gryfickiego
XXVI Sesja Rady Powiatu Gryfickiego 30 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach odbyła się ostatnia już w tym roku Sesja Rady Powiatu Gryfickiego. Z tej okazji Starosta Gryficki Kazimierz Sać oraz Przewodniczący Rady Marek Gołuchowski złożyli radnym oraz wszystkim mieszkańcom życzenia noworoczne. Podjęto również uchwały powierzenia wykonywania zadań poszczególnym Gminom Powiatu w w zakresie całorocznego utrzymywaniaulic powiatowych w obrębie miast oraz wprowadzono zmiany w budżecie na rok 2017. W związk...
> czytaj więcej

XXV Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
XXV Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji 19 grudnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady - Marek Gołuchowski - po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia, dokonał otwarcia posiedzenia. Głównym elementem obrad była debata budżetowa, podczas której głos zabrali Starosta Powiatu Gryfickiego Kazimierz Sać oraz Skarbnik Powiatu Gryfickiego Grażyna Obrębska - Starzec. Przeds...
> czytaj więcej

XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego
XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego W dniu 29 listopada br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Gryfickiego V kadencji. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Gołuchowski po przywitaniu zebranych gości i stwierdzeniu quorum, otworzył posiedzenie przechodząc tym samym do dalszych punków porządku obrad. Po sprawach regulaminowych, w tym przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia, przedstawiono sprawozdanie z Zarządu Powiatu między sesjami i podjęto uchwały dotyczące m.in. ...
> czytaj więcej

XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
XXIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji Dnia 03 listopada 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Gołuchowski, po stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniego posiedzenia, dokonał otwarcia sesji. Pierwszym podjętym przez radnych tematem był stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryficki. W kolejnych punktac...
> czytaj więcej

XXII Sesja Rady Powiatu Gryfickiego
XXII Sesja Rady Powiatu Gryfickiego Dnia 27 września br. w trzebiatowskim ratuszu odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady - Marek Gołuchowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, dokonał otwarcia posiedzenia. Na początku głos zabrał Burmistrz Trzebiatowa - Józef Domański, który omówił dotychczasowe oraz planowane działania i inwestycje w zarządzanej przez siebie gminie. W kolejnym punkcie radni dokonali wyboru...
> czytaj więcej

XXI Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
XXI Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji Dnia 30.08 br. w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryficach odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady - Marek Gołuchowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, dokonał otwarcia posiedzenia. Pierwszym podjętym przez radnych tematem było przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Ponadto w trakcie sesji podjęto szereg uchwał, m.in. w ...
> czytaj więcej

XX Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
XX Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji Dnia 29.06 br. w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryficach odbyła się XX sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana Marka Gołuchowskiego, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, dokonał otwarcia posiedzenia. Po zakończeniu spraw regulaminowych głos zabrał Burmistrz Trzebiatowa – Pan Józef Domański , który oficjalnie pożegnał się i podziękował wsz...
> czytaj więcej

Transmisja na żywo XX Sesji Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
Informujemy, iż 29 czerwca 2016 roku od godziny 10:00 odbędzie się transmisja na żywo z XX Sesji Rady Powiatu Gryfickiego. Zapraszamy śledzenia przebiegu obrad. ...
> czytaj więcej

XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji Dnia 18 maja br. w czytelni pałacowej Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady - Marek Gołuchowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, dokonał otwarcia posiedzenia. Na początku miała miejsce miła okoliczność. Starosta Powiatu Gryfickiego - Kazimierz Sać uhonorował Gryfickim Złotym Gryfem panią Dorotę Schrammek. Pisarka, która niedawno wydała k...
> czytaj więcej

XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji Dnia 22 kwietnia br. w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryficach odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady - Marek Gołuchowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, dokonał otwarcia posiedzenia. Na początku przedstawiono sprawozdania wśród których znalazły się sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryficach za rok 2015, sprawozdanie z realizacji strategii...
> czytaj więcej

XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji Dnia 23 marca br. w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryficach odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady - Marek Gołuchowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, dokonał otwarcia posiedzenia. Jednym z głównych punktów obrad była prezentacja dotycząca działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, przedstawiona przez komendanta jednostki,...
> czytaj więcej

XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego
XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego Dnia 17 lutego br. na Hali Widowiskowo-Sportowej Gryf Arena w Gryficach odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu - Pana Marka Gołuchowskiego, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniego posiedzenia, Radni przeszli do kolejnych punktów. W pierwszej części, przedstawiono prezentację dotyczącą projektu „Energia ze słońca – optymalizacja zużycia energii elekt...
> czytaj więcej

XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji Dnia 21 grudnia br. w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryficach odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu - Pana Marka Gołuchowskiego, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniego posiedzenia, Radni przeszli do kolejnych punktów obrad. Pierwszym podjętym przez radnych tematem był stan służby zdrowia ludności na terenie powiatu gryfickiego za 2015 r. Pr...
> czytaj więcej

XI Sesja Rady Powiatu
XI Sesja Rady Powiatu Dnia 13 października br. na Hali Widowiskowo-Sportowej Gryf Arena w Gryficach odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu - Pana Marka Gołuchowskiego, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniego posiedzenia, Radni przeszli do kolejnych punktów obrad. Jako że z powodu zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej sesja miała szczególny charakter, jednym z jej głównych punktów b...
> czytaj więcej

X Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
X Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji Dnia 27.08.2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, odbyła się X Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady – Marek Gołuchowski po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, rozpoczął obrady. Pierwszym podjętym przez radnych tematem było przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego. W kolejnych punktach podjęto uchwały dotyczące m. in. uc...
> czytaj więcej

VIII Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji
VIII Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji Dnia 29 czerwca br. w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryficach odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady - Marek Gołuchowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, dokonał otwarcia posiedzenia. Jednym z głównych punktów obrad było sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach, przedstawione przez dyrektora jednostki, Panią Beatę Smoleńską. W tra...
> czytaj więcej

Obradowała Rada Powiatu Gryfickiego
Obradowała Rada Powiatu Gryfickiego Dnia 26 maja br. w sali wiejskiej w Brojcach odbyła się VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady – Marek Gołuchowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, dokonał otwarcia posiedzenia. Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono śmierć Byłej Burmistrz Trzebiatowa śp. Dorotę Klimowicz. Następnie Pan Łukasz Brodka z rąk Starosty Gryfickiego – Kazimierza Sacia otrzymał odznaczenie...
> czytaj więcej

VI sesja Rady Powiatu
VI sesja Rady Powiatu W dniu 29 kwietnia br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach odbyła się VI sesja Rady Powiatu Gryfickiego V kadencji. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Gołuchowski po przywitaniu zebranych gości , stwierdzeniu quorum, otworzył posiedzenie przechodząc tym samym do dalszych punków porządku obrad. Po sprawach regulaminowych, w tym przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia, przedstawiono sprawozdanie z Zarządu Powiatu między sesjami. Głównym punktem obrad była p...
> czytaj więcej

V sesja Rady Powiatu
V sesja Rady Powiatu Dnia 31 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Karnicach odbyła się V sesja Rady Powiatu. Wśród licznie zaproszonych gości znalazł się Poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gołuchowski. Po sprawach regulaminowych, w tym przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia przyszła kolej na złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Rotę ślubowania odczytał Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej- Ryszard ...
> czytaj więcej


     Jesteś tutaj: Rada Powiatu

    Najważniejsze informacje


          Aktualności powiatowe

          Powiat Gryficki

          Władze starostwa

          Zarząd Powiatu

          Rada Powiatu

          Kontrakt Samorządowy
        2014 - 2020


          AgroInfo

          POMERANUS

          Projekty unijne

          Symbole powiatu

    Dla mieszkańców


          Nieodpłatna pomoc prawna

          Sport

          IMS

          Gimnazjada

          Licealiada

          Z życia szkół...

          Erasmus+ w Chrobrym

          Konkurs

          Rozkłady jazdy

          Dyżury aptek

          Gryficka Rega 2015

          Osobowości powiatu

          e-Kartki

          Ankieta satysfakcji

          Powiatowy kram

          Naszym zdaniem...

    Pozostałe informacje


          Przetargi

          Inwestycje Powiatu

          Bezpieczeństwo w Powiecie

          Organizacje pozarządowe

          Fundusze europejskie

          Agroturystyka

          Giełda szukam - oferuję

          Nabór pracowników

          Media

          Archiwum aktualności


Aktywni Samodzielni

Polecamy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda
Powiat Gryficki realizuje projekty:

"Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze,
w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 7 969 874 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo: 3 973 957 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

"Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice:
Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 8 678 762.64 zł
Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 3 323 092.71 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki; Gmina Gryfice
"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

"Inwestujemy w waszą przyszłość"


Copyright © 2009 Starostwo Powiatowe w Gryficach
wykonanie strony NetMagNetmag - tworzenie stron internetowych