przejdź do treści
UE


Ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: - informacja o wynikach Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na “Powierzenie realizacji zadania publiczne...

czytaj więcej

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19

W dniu dzisiejszym zakończony został projekt realizowany pod nazwą: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19". Powiat Gryficki otrzymał środki finansowe w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 517.331,00 zł, z czego ze środków europejskich w kwocie 436.006,57 zł. Celem projektu jest wsparcie dzieci umieszczonych...

czytaj więcej

Trwa akcja przekazania komputerów oraz środków higienicznych

Trwa akcja przekazania komputerów oraz środków higienicznych

Od 15 października trwa akcja przekazania komputerów oraz środków higienicznych w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dofinansowanie w łącznej kwocie 517.331,00 zł, z czego ze środków europejskich w kwocie 436.006,57 zł. Celem projek...

czytaj więcej

Spotkanie Starosty z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

Spotkanie Starosty z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

20 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gryficach odbyło się spotkanie starosty Ryszarda Chmielowicza z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczej. Podczas spotkania każdy z dyrektorów przedłożył szczegółowy raport dotyczący sytuacji epidemiologicznej w jego szkole/placówce. Od 19 października w szkołach ponadpodstawowych funkcjonuje nauczanie w systemie hybrydowym. Zespół ds. monitorowania zagrożeń związanych z koron...

czytaj więcej

Europejski Dzień seniora

Europejski Dzień seniora

Wszystkim Seniorom z okazji ich święta życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i spełnienia marzeń!...

czytaj więcej

Inauguracja Roku Akademickiego w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu

Inauguracja Roku Akademickiego w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu

17 października w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w gryficach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Wśród zaproszonych gości była m. in. Przewodnicząca Rady Powiatu Gryfickiego Agnieszka Mackojć, która serdecznie gratulowała studentom oraz życzyła samych sukcesów. Ze względu na pandemię i reżim sanitarny, w uroczystości uczestniczyli tylko studenci pierwszego roku studiów. Tradycyjnie podczas inauguracji odbył się wykład na rozpoczęc...

czytaj więcej

Zabytki bliskie, a nieznane w Powiecie Gryfickim

Zabytki bliskie, a nieznane w Powiecie Gryfickim

17 października w Pałacu Książęcym w Trzebiatowie w ramach bezpłatnego zwiedzania Muzeum Pałacowego zorganizowanego przez Panią Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renatę Teresę Korek zaprezentowano wystawę fotogramów „ZABYTKI BLISKIE - A NIEZNANE W POWIECIE GRYFICKIM” oraz wystawę Małgorzaty Rynarzewskiej „MOJE INSPIRACJE” - Galeria Feininger . Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, każdy uczestnik, za pomocą eksponatów mógł cofnąć...

czytaj więcej

Kondolencje

Kondolencje

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomośćo nagłej śmierciŚ.P. Sławomira Nowakawieloletniego samorządowca, pełniącego funkcję wiceburmistrza Płotów oraz radcy prawnego.Chcielibyśmy złożyć wyrazy głębokiego współczuciaoraz przekazać szczere słowa wsparcia i otuchydla pogrążonej w żałobie Rodziny Starosta GryfickiRyszard Chmielowiczwraz z ZarządemPowiatu Gryfickiego...

czytaj więcej

Przekazanie komputerów oraz środków higienicznych

Przekazanie komputerów oraz środków higienicznych

W dniu dzisiejszym od godz. 8.00 w Hali Gryf Arena rozpoczęła się akcja przekazania komputerów oraz środków higienicznych w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dofinansowanie w łącznej kwocie 517.331,00 zł, z czego ze środków europejs...

czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej w MOW

Dzień Edukacji Narodowej w MOW

Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela w tym roku ze względu na sytuacje pandemiczną Covid-19 w trosce o bezpieczeństwo był obchodzony w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz na ręce Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu przekazał specjalnie przygotowane nagrody oraz słodki poczęstunek życząc całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom oświaty samych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności....

czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej w MOS

Dzień Edukacji Narodowej w MOS

Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela w tym roku ze względu na sytuacje pandemiczną Covid-19 w trosce o bezpieczeństwo był obchodzony w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz na ręce Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie przekazał specjalnie przygotowane nagrody oraz słodki poczęstunek życząc całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom oświaty samych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności....

czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dzień Edukacji Narodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela w tym roku ze względu na sytuacje pandemiczną Covid-19 w trosce o bezpieczeństwo był obchodzony w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz na ręce Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryficach przekazał specjalnie przygotowane nagrody oraz słodki poczęstunek życząc całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom oświaty samych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności....

czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa

Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela w tym roku ze względu na sytuacje pandemiczną Covid-19 w trosce o bezpieczeństwo był obchodzony w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz na ręce Dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach przekazał specjalnie przygotowane nagrody oraz słodki poczęstunek życząc całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom oświaty samych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności....

czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im. Z. Herberta

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im. Z. Herberta

Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela w tym roku ze względu na sytuacje pandemiczną Covid-19 w trosce o bezpieczeństwo był obchodzony w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz na ręce Dyrektor Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie przekazał specjalnie przygotowane nagrody oraz słodki poczęstunek życząc całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom oświaty samych sukcesów oraz wszelkiej pomyślno...

czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej w LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

Dzień Edukacji Narodowej w LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela w tym roku ze względu na sytuacje pandemiczną Covid-19 w trosce o bezpieczeństwo był obchodzony w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz na ręce Dyrektor Liceum Ogólnokształącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach przekazał specjalnie przygotowane nagrody oraz słodki poczęstunek życząc całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom oświaty sam...

czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im Cz. Miłosza

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół im Cz. Miłosza

Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela w tym roku ze względu na sytuacje pandemiczną Covid-19 w trosce o bezpieczeństwo był obchodzony w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz na ręce Dyrektora Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza przekazał specjalnie przygotowane nagrody oraz słodki poczęstunek życząc całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom oświaty samych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności. Zaprasza...

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na: "Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” przez organizacje pozarządowe. Do pobrania: - ogłoszenie konkursu - formularz ofertowy - załącznik nr 1 - załącznik nr 2 - załącznik nr 3 - załącznik nr 4...

czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu Edukacji Narodowej, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia całemu gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom oświaty z Powiatu Gryfickiego. Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów! ...

czytaj więcej

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19

Powiat Gryficki otrzymał środki finansowe w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dofinansowanie w łącznej kwocie 517.331,00 zł, z czego ze środków europejskich w kwocie 436.006,57 zł. Celem projektu jest wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy za...

czytaj więcej

XVIII CROSS MOKASYNA odwołany

XVIII CROSS MOKASYNA odwołany

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Powiatu Gryfickiego i wprowadzonymi zakazami informujemy, że XVIII CROSS MOKASYNA, a tym samym Mistrzostwa Powiatu Gryfickiego w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych nie odbędą się w dniu 15 października. Czy podejmiemy próbę jego organizacji jeszcze w tym roku, czy też skoncentrujemy się na organizacji w przyszłym roku - poinformujemy w najbliższym czasie. ...

czytaj więcej

Wgląd do Dziennika Ustaw

Informujemy, że w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gryficach istnieje możliwość nieodpłatnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Starostwa powiatowego w Gryficach a także możliwość nieodpłatnego pobrania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego.

czytaj więcej

więcej wiadomości
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA