przejdź do treści
UE

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Gryfickiego ponownie uruchomione zostaną punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub radcowie prawni (w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy), a także osoby współpracujące z organizacją pozarządową.

Nieodpłatna pomoc prawna 2020

 

UPRAWNIENI

 

Z bezpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

·poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

·wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

·sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowadministracyjnym, lub

·nieodpłatną mediację, lub

·sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

REJESTRACJA

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 91 384 30 48.

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu albo przez narzędzie służące do porozumiewania się na odległość.

Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

POMOC PRAWNA DLA OSÓB ZE ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczającym trudności w komunikowaniu się pomoc prawna może być udzielana poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

Podstawą do udzielania pomocy prawnej poza punktem bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest pisemne oświadczenie, iż osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze, które składa się:

​ a) w przypadku udzielania pomocy prawnej poza punktem- u osoby udzielającej pomocy prawnej bezpośrednio przed uzyskaniem tej pomocy;
​ b) w przypadku udzielania pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie) - osoba uprawniona jest zobowiązana do dostarczenia oświadczenia do Starostwa Powiatowego w Gryficach przed terminem udzielenia pomocy prawnej.

 

DO POBRANIA:
- Oświadczenie o braku środków na odpłatną pomoc prawną
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- Lista jednosek poradnictwa

 

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFICKIM

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

PUNKT PROWADZONY PRZEZ ORANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Z SIEDZIBĄ UL. DWORCOWA 18; 89-632 BRUSY

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ TYGODNIA/GODZINA

Urząd Miejski

Plac Konstytucji 3 Maja 1; 72-310 Płoty

pok. nr 10

poniedziałek

godz. 8.00-12.00

Starostwo Powiatowe

Plac Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice

pok. nr 309

wtorek, czwartek (mediacja)

godz. 8.00-12.00

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Daszyńskiego 26; 72-320 Trzebiatów

środa

godz. 8.00-12.00

Urząd Gminy

ul. Długa 48; 72-304 Brojce

pok. nr 15

piątek

godz. 8.00-12.00

 

PUNKT PROWADZONY PRZEZ SAMORZĄDY PRAWNICZE:

OKRĘGOWĄ RADĘ ADWOKACKĄ ORAZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ TYGODNIA/GODZINA

Urząd Miejski

Plac Konstytucji 3 Maja 1; 72-310 Płoty

pok. nr 10

poniedziałek (mediacja)

godz. 12.00-16.00

Starostwo Powiatowe

Plac Zwycięstwa 37; 72-300 Gryfice

pok. nr 309

wtorek, czwartek

godz. 12.00-16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Daszyńskiego 26; 72-320 Trzebiatów

środa (mediacja)

godz. 12.00-16.00

Gminny Klub Kultury

ul. Osiedlowa 18; 72-343 Karnice

piątek

godz. 12.00-16.00

 

 

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA