+ -
Powiat Gryficki Powiat Gryficki. Oficjalny serwis internetowy

Strona główna    /    Aktualności    /    Powiat    /    Gminy    /    Turystyka    /    Galeria zdjęć    /    Multimedia    /    Kontakt
Związek Powiatów Polskich Biuletyn Informacji Publicznej powiatu Gryficiego Kanał RSS
Gryfice Trzebiatów Płoty Mrzeżyno
Władze starostwa
Niedziela  18 listopada 2018  Klaudyny, Romana, Tomasza
Kazimierz Sać - Starosta
tel. kontaktowy +48 091 384 14 36 ; +48 091 384 27 31

Ireneusz Wojciechowicz - Wicestarosta
tel kontaktowy +48 091 384 14 36; +48 091 384 27 31

Stanisław Hołubczak - Sekretarz
tel kontaktowy +48 091 384 64 50 w. 401; +48 091 384 27 31

Grazyna Obrębska-Starzec - Skarbnik
tel kontaktowy+48 091 384 64 50 w. 403; +48 091 384 27 31

Wydziały starostwa:


Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - Dariusz Grochowicz
Tu załatwisz:
 • Pozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego.
 • Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 • Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.
 • Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu.
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wyposażenie techniczne dla potrzeb dodatku mieszkaniowego.
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzające wielkość procentowego udziału w infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Edukacji- Marta Łakomy-Zinowik
Tu załatwisz:
 • Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności oświatowej.
 • Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.
 • Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego (specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii).
 • Nadawanie stopnia nauczyciela mianowanego.
 • Uzyskanie upoważnienia do Systemu Informacji Oświatowej.
 • Uzyskanie dotacji na działalność oświatową.
 • Uzyskanie stypendiów i nagród Starosty Gryfickiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki.

Budżetu i Finansów - Grażyna Obrębska-Starzec

Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych - Rafał Salomon
Tu załatwisz:
 • Rejestracja pojazdu.
 • Rejestracja czasowa pojazdu.
 • Wydanie prawa jazdy.
 • Wymiana praw jazdy lub wydanie wtórnika.
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 • Wydanie i cofanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.
 • Wydanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców.
 • Wydanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym.
 • Wydanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu.
 • Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej.

Administracji i Spraw Obywatelskich - Stanisław Hołubczak
Tu załatwisz:
 • Reklamacja od czynnej służby wojskowej żołnierzy rezerwy.
 • Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy.
 • Wydanie karty wędkarskiej.
 • Wydanie pozwolenia na łowiectwo podwodne.
 • Rejestracja łodzi służących do amatorskiego połowu ryb.
 • Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Wydawanie kart parkingowych dla instytucji zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych.
 • Rejestracja stowarzyszeń zwykłych, nie posiadających osobowości prawnej.
 • Nadzór nad stowarzyszeniami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.
 • Organizowanie poboru do wojska Biuro Rzeczy Znalezionych.
 • Wniosek o rejestrację stowarzyszenia sportów.

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Dariusz Żrółka
Tu załatwisz:
 • Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe.
 • Zamiana lasu o pow. do 10 ha na użytek rolny.
 • Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Kwalifikowanie gruntów rolnych do zalesienia, wydawanie decyzji o stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej.
 • Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa.
 • W wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna.
 • Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu.
 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców.
 • Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.
 • Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego.
 • Dopuszczenie reproduktora do rozrodu naturalnego.
 • Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska.
 • Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 • Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego.
 • Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 10000 m3.
 • Zatwierdzenie projektu prac geologicznych.
 • Przyjęcie dokumentacji geologicznej.
 • Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.
 • Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych roczne lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatowaniem instalacji.
 • Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi powyżej 100kg rocznie.
 • Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w ilości do 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
 • Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska.
 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zmierzającego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
 • Pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych.
 • Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.
 • Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ryszard Niemczuk
Tu załatwisz:
 • Aktualizacja wysokości opłaty rocznej.
 • Klasyfikacja gleboznawcza gruntów.
 • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
 • Przeniesienie własności działki pod budynkami.
 • Przyznanie nieodpłatnie działki gruntu i działki obejmującej budynki.
 • Sprzedaż nieruchomości.
 • Ustalanie linii brzegu.
 • Wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów.

Powiatowe Centrum Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej
Izabela Herba

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Andrzej Pińczewski
Tu załatwisz:
 • Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.
 • Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Tadeusz Owczarski     Jesteś tutaj: Władze starostwa

    Najważniejsze informacje


          Aktualności powiatowe

          Powiat Gryficki

          Władze starostwa

          Zarząd Powiatu

          Rada Powiatu

          Kontrakt Samorządowy
        2014 - 2020


          Projekty unijne

          Symbole powiatu

    Dla mieszkańców


          Nieodpłatna pomoc prawna

          Gryficka Rega 2017

          Sport

          IMS

          Gimnazjada

          Licealiada

          Z życia szkół...

          Erasmus+ w Chrobrym

          Rozkłady jazdy

          Osobowości powiatu

          e-Kartki

          Ankieta satysfakcji

          Naszym zdaniem...

    Pozostałe informacje


          Przetargi

          Inwestycje Powiatu

          Bezpieczeństwo w Powiecie

          Organizacje pozarządowe

          Fundusze europejskie

          Agroturystyka

          Giełda szukam - oferuję

          Nabór pracowników

          Media

          Archiwum aktualności

Aktywni Samodzielni

Polecamy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda
Powiat Gryficki realizuje projekty:

"Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze,
w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 7 969 874 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo: 3 973 957 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

"Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice:
Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 8 678 762.64 zł
Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 3 323 092.71 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki; Gmina Gryfice
"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

"Inwestujemy w waszą przyszłość"


Copyright © 2009 Starostwo Powiatowe w Gryficach
wykonanie strony NetMagNetmag - tworzenie stron internetowych