przejdź do treści
UE
z dnia 26.05.2015 roku

Obradowała Rada Powiatu Gryfickiego

Dnia 26 maja br. w sali wiejskiej w Brojcach odbyła się VII sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przewodniczący Rady – Marek Gołuchowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, dokonał otwarcia posiedzenia. Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono śmierć Byłej Burmistrz Trzebiatowa śp. Dorotę Klimowicz. Następnie Pan Łukasz Brodka z rąk Starosty Gryfickiego – Kazimierza Sacia otrzymał odznaczenie Złotego Gryfa. Odznaczenie zostało przyznane, jako dowód wdzięczności i podziękowań za niecodzienne męstwo, odwagę, ogromne poświęcenie, błyskawiczną interwencję oraz zapobiegnięcie tragedii. Podczas sesji przedstawiono prezentację na temat przygotowania powiatowych służb i inspekcji do sezonu turystycznego. (Prelegenci – Państwowy Powiatowy Pracownik Sanitarny – Pani Agnieszka Hanulczyk, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego - Podinspektor Tomasz Piętal)

 

Jednym z ważniejszych punktów spotkania było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za rok 2014.

Przewodniczący Zarządu- Starosta Gryficki dokonując wprowadzenia do niniejszego sprawozdania, podkreślił ogromne znaczenie inwestycji dokonywanych za pośrednictwem Starostwa Powiatowego lub przy jego udziale, które bezpośrednio wpływają nie tylko na polepszenie sytuacji bytowej naszej lokalnej społeczności, ale również na wzrost atrakcyjności turystycznej i ekonomicznej naszego regionu.

Następnie głos zabrała Pani Grażyna Obrębska – Starzec – Skarbnik Powiatu Gryfickiego referując szczegółowo sprawozdanie o wykonaniu budżetu Powiatu Gryfickiego za rok 2014. Kolejny punkt spotkania stanowiło udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gryfickiego. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

 

Podjęto uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gryfickiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za rok 2014.

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfickiego za 2014 r.  , 26 maja br., w Brojeckiej sali wiejskiej odbyła się VII Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji.

 

 

Na tym obrady zakończono. 
< powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA