przejdź do treści
UE
dnia 26.02.2016 roku

Ewaluacja zewnętrzna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach powodem do dumy i satysfakcji

 

W połowie stycznia 2016 roku odbyła się zewnętrzna ewaluacja problemowa przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Zakres ewaluacji polegał na zbieraniu i analizowaniu informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły, obserwacji zajęć edukacyjnych oraz analizie dokumentacji na temat funkcjonowania szkoły w trzech obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ewaluacja obejmowała następujące obszary: nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,  zbadania czy szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz  określenia czy szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Celem ewaluacji było ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania na poziomie podstawowym.

Z wielką satysfakcją należy poinformować, że po przeprowadzonych badaniach  Technikum Zawodowe w Płotach spełnia wymagania stawiane przez państwo nie tylko na poziomie podstawowym , ale w każdym z badanych obszarów na poziomie wysokim.

 

Potwierdzeniem tego są chociażby wyniki uzyskiwane przez szkołę na egzaminach  maturalnych i zawodowych na przestrzeni ostatnich trzech lat 2013-2015, z których wynika  rosnąca tendencja rozwojowa szkoły w zakresie wszystkich przedmiotów maturalnych oraz to, że średnia zdawalność na egzaminach maturalnych i zawodowych jest wyższa niż zdawalność w kraju. Jest to powód do dumy ale również wyzwanie, aby wysoki poziom  funkcjonowania szkoły utrzymać w kolejnych latach.

 

Szczegółowe informacje na temat ewaluacji zawarte są w opracowanym raporcie.
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA