przejdź do treści
UE
dnia 01.03.2024 roku

Informacja o wynikach przetargu nieruchomości Skarbu Państwa

 

 Zgodnie z § 12  ust.1 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 j.t.) Starosta Gryficki podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

O WYNIKU  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Data i miejsce przetargu 23.02.2024r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315. przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu były nieruchomości:

Lp

Oznaczenie działki

 

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

w ha

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wadium

(zł)

 

 

1

 

210

obręb Płoty 3

miasto Płoty

SZ1G/00040118/3

 

0,0018

Nieruchomość zabudowana garażem.  Symbol użytku Bi  (inne tereny zabudowane ). Granice działki przebiegają po obrysie garażu.

Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Pierwszy przetarg odbył się 16.12.2022r, drugi 24.03.2023r, trzeci 7.07.2023r, czwarty 6.10.2023r, piaty 15.12.2023r.

 Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty, ( Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.04.2016 r. ze zm.) wskazuje,  że przedmiotowy teren znajduje się kompleksie: „usługi oświaty, sportu, turystyki, administracji, kultury”.

 

9 000 zł

Cena zwolniona            z podatku Vat

1 800 zł

2

179/1

obręb Płoty 1

miasto Płoty

SZ1G/00040017/5

0,1286

Nieruchomość niezabudowana oznaczona symbolem użytku Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Pierwszy przetarg odbył się 7.07.2023r, drugi 6.10.2023r, trzeci 15.12.2023r.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym Uchwałą  Nr V/50/2011 Rady Miejskiej  w  Płotach  z dnia   3.06.2011 r. działka położona jest w kompleksie 2MN,  na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną do wysokości  9 m. z dopuszczeniem wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych do wysokości 5m, powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki

48 000 zł

Cena zawiera  23% podatku Vat

9 600 zł

3

179/2

obręb Płoty 1

miasto Płoty

SZ1G/00040017/5

0,1217

Nieruchomość niezabudowana oznaczona symbolem użytku Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Pierwszy przetarg odbył się 7.07.2023r, drugi 6.10.2023r, trzeci 15.12.2023r.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym Uchwałą  Nr V/50/2011 Rady Miejskiej  w  Płotach  z dnia   3.06.2011 r. działka położona jest w kompleksie 2MN,  na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną do wysokości 9 m. z dopuszczeniem wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych do wysokości 5m, powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki

47 000 zł

Cena zawiera  23% podatku Vat

  9 000 zł

4

179/4

obręb Płoty 1

miasto Płoty

SZ1G/00040017/5

0,1286

Nieruchomość niezabudowana oznaczona symbolem użytku Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Pierwszy przetarg odbył się 7.07.2023, drugi 6.10.2023r, trzeci 15.12.2023r.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym Uchwałą  Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w  Płotach  z dnia   3.06.2011  r. działka położona jest w kompleksie 3MN,  na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną do wysokości  9 m. z dopuszczeniem wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych do wysokości 5m, powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki.

48 000 zł

Cena zawiera  23% podatku Vat

9 600 zł

5

179/5

obręb Płoty 1

miasto Płoty

SZ1G/00040017/5

0,1284

Nieruchomość niezabudowana oznaczona symbolem użytku Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Pierwszy przetarg odbył się 7.07.2023r, drugi 6.10.2023r, trzeci 15.12.2023r.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym Uchwałą  Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w  Płotach  z dnia   3.06.2011  r. działka położona jest w kompleksie 3MN,  na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną do wysokości  9 m. z dopuszczeniem wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych do wysokości 5m, powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki.

48 000 zł

Cena zawiera  23% podatku Vat

9 600 zł

6

293

obręb Borzyszewo

 gmina Gryfice

SZ1G/000042922/6

 

0,2677

Nieruchomość  niezabudowana na obrzeżach miasta Gryfice (użytek gruntowy N-nieużytki). Kształt działki zbliżony do trójkąta. Działka ma dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Pierwszy przetarg odbył się 16.12.2022r., drugi 24.03.2023r, trzeci 7.07.2023r,  czwarty 6.10.2023r, piąty 15.12.2023r.

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Gryfice  ( Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Gryficach  z dnia 30 grudnia 2002 r. ze zm.) są to obszary rolne o gruntach wysokiej klasy bonitacyjnej. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gryfic 166/2021                                                                      warunkach zabudowy teren przeznaczony jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego. Powierzchnia zabudowy do 9 %, wysokość budynku mieszkalnego do 9m,  budynku gospodarczo-garażowego do 6 m.

78 000 zł

Cena zawiera  23% podatku Vat

15 600 zł

7

52/6

obręb Sowno, gmina Płoty

SZ1G/00003977/1

0.3816

Działka rolna niezabudowana sklasyfikowanych jako  klasa V. Zgodnie z ewidencją gruntów oznaczona użytkiem gruntowym               B-RV (grunty rolne zabudowane ). Na terenie działki brak jest oznak zabudowy. Działka porośnięta trawą. Dojazd do drogi publicznej drogą gruntową.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty, ( Uchwała Nr XLIII/327/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30.11.2021r. ze zm.) wskazuje,  że przedmiotowy teren znajduje się kompleksie: „teren zabudowy mieszkaniowej z funkcjami uzupełniającymi. Ogrody działkowe, inne wieloletnie, sady. 4.W-5 – Granice postulowanych stref zabudowy – strefy zabudowy wielofunkcyjnej”.

72 500 zł

 Cena zwolniona            z podatku Vat

14 000 zł

 

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

Nabywca : brak 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

Informacja umieszczona została na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj. od dnia 1 marca 2024r. do dnia 8 marca 2024r. oraz podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

 

Starosta Gryficki

Ryszard Chmielowicz

 

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA