przejdź do treści
UE

Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim

Starostwo powiatowe w Gryficach wraz ze swoimi partnerami z gmin: Gryfice, Brojce, Karnice, Rewal oraz Płoty realizuje projekt pn. „Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim". Głównym celem projektu jest ograniczenie na obszarze powiatu gryfickiego zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców, wynikającego z ich trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dzięki realizacji projektu 81 gospodarstw domowych z terenu gmin objętych projektem otrzyma darmowy dostęp do internetu oraz zestawy komputerowe. Blisko 60 zestawów komputerowych trafi również do świetlic wiejskich, ośrodków kultury i domów pomocy społecznej.

Cel główny przyświecający twórcom projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

1. Zwiększenie liczby użytkowników domowego Internetu w grupie szczególnie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym (gospodarstwa o niskich dochodach, niepełnosprawni, rodziny zastępcze).

2. Stworzenie równych szans w dostępie do sieci pozostałym gospodarstwom domowym należącym do grupy docelowej, które ze względu na ograniczone możliwości finansowe partnerów, nie mogą zostać bezpośrednimi uczestnikami projektu.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w publicznych placówkach czasowego lub stałego pobytu na terenie powiatu gryfickiego

4. Zagwarantowanie warunków technicznych dla bezpiecznego i efektywnego korzystania z internetu udostępnionego w ramach projektu.

5. Zwiększenie umiejętności mieszkańców w zakresie obsługi komputera.

6. Uzyskanie przez osoby dotychczas dotknięte wykluczeniem cyfrowym podstawowej wiedzy technicznej z zakresu terminologii, eksploatacji i bieżącej konserwacji nowoczesnego sprzętu komputerowego, w tym właściwej reakcji na awarie infrastruktury dostępowej i sprzętu.

7. Zdobycie kluczowych umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w życiu codziennym, zawodowym i edukacji.

8. Ograniczenie zjawiska dziedziczenia ubóstwa, patologii oraz wykluczenia społecznego i cyfrowego.

9. Zwiększenie aktywności na rynku pracy i w życiu społecznym wśród członków gospodarstw domowych objętych projektem.

 

Już w najbliższym czasie zostaną zakupione komputery oraz wyłoniony dostawca internetu. Powstanie również strona internetowa, z której będzie można się dowiedzieć szczegółów dotyczących realizacji projektu.

 

(pk)


powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA