przejdź do treści
UE
dnia 28.03.2024 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

   nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa  przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowych  na rzecz jej użytkownika wieczystego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.)

 

Lp.

Położenie, powierzchnia i oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i księdze wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena zbycia nieruchomości w przypadku zapłaty jednorazowo art. 198h ust.1 pkt.1

Cena zbycia nieruchomości w przypadku zapłaty w ratach art. 198h ust.1 pkt. 2

1.

320507_2.0001.1058/5 o powierzchni 0.3258 ha, położoną w obrębie Pobierowo , gmina Rewal, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00041918/8

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bi.  Działka o regularnym kształcie z dostępem do drogi publicznej. Teren działki jest płaski, zabudowany budynkiem innym                               ( zakwaterowania turystycznego).

Teren działki objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w oznaczeniu 84 Utgh - tereny usług turystycznych, gastronomii i handlu.

379 192,00 zł

473 990,00 zł

2.

320507_2.0001.288/4 o powierzchni 0.0835 ha, położoną w obrębie Pobierowo , gmina Rewal, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00020975/2

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bi.  Działka o regularnym kształcie z dostępem do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną. Teren działki jest płaski, zabudowany budynkiem innym ( zakwaterowania turystycznego).

Teren działki objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w oznaczeniu 30 Utp - zabudowa pensjonatowa.

189 558,40 zł

236 948,00 zł

3.

320507_2.0001.1028 o powierzchni 0.1347 ha, położoną w obrębie Pobierowo, gmina Rewal, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00020812/2

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bi.  Działka o regularnym kształcie z dostępem do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną . Teren działki jest płaski, zabudowany dwoma budynkami innymi ( zakwaterowania turystycznego).

Teren działki objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w oznaczeniu 30 Utp - zabudowa pensjonatowa.

305 790,40 zł

382 238,00 zł

 

Cena zbycia zwolniona z podatku Vat. W przypadku rozłożenia ceny zbycia na raty zostanie zastosowane oprocentowanie w wysokości stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, w przypadku gdy nabywca nie prowadzi na nieruchomości działalności gospodarczej, lub stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) w przypadku gdy nabywca nieruchomości prowadzi na nieruchomości nabywanej działalność gospodarczą. Osoby posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. UWAGA: Wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia  28 marca 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r.

 

                                                                                       STAROSTA GRYFICKI

Ryszard  Chmielowicz

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA