przejdź do treści
UE
dnia 26.02.2024 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej udział w wysokości 4/11 części w prawie własności nieruchomości Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obręb Niedźwiedziska, gmina Gryfice

 

 

 

 

 

260

 

 

 

 

 

0,7980

Działkę nr 260 w obrębie Niedźwiedziska stanowią grunty rolne zabudowane Br-RIIIb pow. 0,7980. Nieruchomość jest w kształcie nieregularnym, zbliżonym do wielokąta. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wykonany z nakładów właściciela posiadającego 5/11 udziału w ww. nieruchomości (oraz dwa blaszane garaże. Teren działki jest nieogrodzony, pokryty roślinnością trawiastą występują na niej  też nasadzenia drzew i krzewów. Od  strony drogi istnieje zjazd na działkę z kostki brukowej, a na jej  terenie częściowe utwardzenie gruntu z płyt jumbo. Na działce znajdują się przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki.

 

 

SZ1G/00005182

Aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki                   o numerze geodezyjnym 260 położonej w obrębie Niedźwiedziska, gmina Gryfice. Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice przyjętym Uchwałą  Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.12.2002 r. ze zm. oraz Zarządzeniem Zastępczym Nr 1/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego  z dnia 17.02.2023 r. działka zgodnie z pismem znak: WPG.6724.72.2023.Ach  z 5.09.2023 r. znajduje się na obszarze oznaczonym  jako: teren zabudowy mieszkaniowej i usług na obszarach wiejskich. Ponadto w dniu 23.07.2015 r. dla  działki 260 wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 71/2015 decyzję zmieniającą  nr 146/2015 z 10.11.2015r.

 

 

 

 

 

 

40 960,00 zł

cena zbycia zawiera 23% podatek Vat

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 26 lutego 2024 r. do dnia 18 marca 2024 r.

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA