przejdź do treści
UE
dnia 22.06.2022 roku

Niebawem ruszają remonty dróg powiatowych Gryfice-Prusinowo oraz Konarzewo-Pogorzelica

Prace na drodze Konarzewo-Pogorzelica obejmą renowację nawierzchni istniejącej jezdni, chodników, utwardzenie poboczy poprzez wykonanie nowych ciągów pieszych oraz przejść dla pieszych od skrzyżowania z DW102 k/m Konarzewo do przejazdu kolejowego w miejscowości Pogorzelica. Inwestycja ma poprawić między innymi system komunikacyjny na terenie Gminy Rewal oraz Karnice.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to kwota - 6.465.482,91 złotych, przy czym dofinansowanie wynosi 50% planowanych kosztów czyli - 3.232.741,45 zł. Długość remontowanego odcinka to 2.537km.

Zakres robót budowlanych na drodze Gryfice-Prusinowo obejmuje remont nawierzchni bitumicznej na długości ok. 3,815 km, (początek robót od skrzyżowania z DP 3115Z w m. Prusinowo - koniec robót skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego w m. Gryfice) z wyłączeniem odcinka obwodnicy DW 105. Zakres robót do wykonania: roboty przygotowawcze i pomiarowe, frezowanie nawierzchni, regulacji studni K.S., K.D oraz wpustów i zaworów,
ustawienie krawężników betonowych (na ławie betonowej z oporem) i obrzeży, wykonanie konstrukcji i nawierzchni zjazdów (z polbruku) na tereny przyległe, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej typu polbruk, oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką masą AC 16W (w tym uzupełnie ubytków), ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC - 11S dla KR3 (gr 4 cm), ścinka i uzupełnienie poboczy, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego cienkowarstwowego, montażu oświetlania hybrydowego na przejściach dla pieszych, uporządkowanie terenu po wykonanych robotach (humusowanie i plantowanie) wraz z robotami towarzyszącymi.
  • Termin wykonania zadania 06.2022 - 11.2022 r.
  • Wartość zadania ogółem - 8.768.416,20;
  • Wnioskowana kwota dofinansowania - 4.384.208,10;
  • Deklarowana kwota środków własnych - 4.384.208,10;
  • Dofinansowanie 50% w kwocie - 4.384.208,10.
Przetarg na realizację zadania Gryfice-Prusinowo wygrała firma Onde S.A. z Torunia a na realizację zadania Konarzewo-Pogorzelica wygrała firma Colas Polska Sp.z o.o. z Palędzia.

powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA