przejdź do treści
UE
dnia 15.03.2024 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obręb Rzęskowo gmina Gryfice

 

 

 

 

 

424/8

 

 

 

 

 

0,9421

      Nieruchomość niezabudowana o nr 424/8 stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,  położone przy drodze wojewódzkiej nr 110. Działka ma kształt regularnego prostokąta, z dostępem do  drogi publicznej klasy dojazdowej o nazwie Sowia. Na terenie nieruchomości występują naniesienia drzew i krzewów głównie liściastych oraz pojedyncze drzewostany sosny. Działka nieuzbrojona, najbliższe uzbrojenie techniczne znajduje się przy budynkach mieszkalnych położonych w ulicy Sowiej. Teren działki przecina utwardzona płytami yumbo droga oraz sieć nieutwardzonych ścieżek. Nieruchomość obciążona umową dzierżawy do 5 lipca 2024r.

 

KW SZ1G/00011446/9

Aktualnie brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice ( uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2002r., zmienione uchwałą  nr XXXII/400/2009 z 27 października 2009 r.) określiło przeznaczenie gruntów w miejscowości Rzęskowo na cele mieszkalne i usługowe. Działka znajduje się na obszarze oznaczonym US-1 strefa rekreacyjno-sportowa.

 

 

 

 

 

273 021,00 zł

 

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 15 marca 2024 r. do dnia   6 kwietnia 2024 r

 

Starosta Gryficki

Ryszard Chmielowicz

 

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA