przejdź do treści
UE
Wybierz:     Otwarte konkursy ofert     /     Organizacje pożytku publicznego     /     Informacje dodatkowe     /     Kontakt

Darmowy Program PIT dostarcza firma:
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Informacje dodatkowe

Zaproszenia dla organizacji pozarządowych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego

Pracownia Pozarządowa zaprasza na szkolenia dla organizacji pozarządowych.

I.  Ruszył Konkurs NOWEFIO 2023. Do 27 listopada można składać wnioski i uzyskać dotację do 300 000,00. zł.

Daty i miejsca szkoleń/ jak napisać dobry projekt:

- 7.11.2023 r. godz. 9:00-15:00, Koszalin, biuro Pracowni Pozarządowej, ul. Dworcowa 2;

- 8.11.2023 r. godz. 14:00-20:00, Stargard, Dom Kultury Kolejarza, ul. Szczecińska 17

Link do zapisów >

(należy wskazać jedno wybrane przez siebie miejsce).

II.  Szkolenie dla koordynatorów/koordynatorek wolontariatu – jak rekrutować i zarządzać wolontariatem. Szkolenie jest dedykowane osobom, które w organizacji zajmują się lub chcą się zajmować pozyskiwaniem wolontariuszy, zarządzaniem ich działaniami, dokumentacją ich pracy. Podczas spotkania będzie możliwość poznania innych koordynatorów wolontariatu i wymiany doświadczeń.

Data i miejsce szkolenia:

- 9.11.2023 r. godz. 12:00 – 16:00, Koszalin, biuro Pracowni Pozarządowej, ul. Dworcowa 2;

Link do zapisów >

WAŻNE: By wziąć udział w szkoleniu trzeba mieć założone konto na ogólnopolskim portalu wolontariatu Korpus Solidarności – wymóg sponsora

Link >

III. Trwa szósta edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorski Lider NGO. Do 13.11.2023 r. Pracownia Pozarządowa przyjmuje zgłoszenia od organizacji z terenu województwa w 3 kategoriach:

- kategoria główna,

- kategoria dla organizacji zarejestrowanych w latach 2021-2022,

- kategoria dla organizacji, których budżet w 2022 r. nie przekroczył 30 000,00 zł.

Szczegóły konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie >

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nad projektem Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje o rozpoczęciu konsultacji nad projektem Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: katarzyna.majewska@gryfice.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, z dopiskiem „Powiatowe Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji – konsultacje” w terminie do dnia 31.10.2023 roku na formularzu zgłaszania uwag i wniosków. W przypadku przesłania formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

 Do pobrania:

uchwała

formularz zgłaszania uwag i wniosków


Ogłoszenie

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nad projektem Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje o rozpoczęciu konsultacji nad projektem Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: katarzyna.majewska@gryfice.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, z dopiskiem „Powiatowe Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji – konsultacje” w terminie do dnia 13.10.2022 roku na formularzu zgłaszania uwag i wniosków. W przypadku przesłania formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

Do pobrania:

- uchwała

- formularz zgłaszania uwag i wniosków


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nad projektem Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nad projektem Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje o rozpoczęciu konsultacji nad projektem Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: katarzyna.majewska@gryfice.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, z dopiskiem „Powiatowe Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji – konsultacje” w terminie do dnia 22.10.2021 roku na formularzu zgłaszania uwag i wniosków. W przypadku przesłania formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

Do pobrania:

- uchwała

- formularz zgłaszania uwag i wniosków


Szkolenia dla organizacji – Zachodniopomorska Akademia NGO

 

Pracownia Pozarządowa zaprasza na szkolenia dla przedstawicieli organizacji  z zakresu najważniejszych aspektów funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji. W ramach Zachodniopomorskiej Akademii NGO można ponieść swoją wiedzę i umiejętności w zakresie m. in. zarządzania zespołem, pozyskiwania środków, tworzenia wizerunku.

Szczegóły dotyczące zapisów na kolejne grupy szkoleniowe można zaleźć na stronie: https://pracowniapozarzadowa.pl/

 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nad projektem Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje o rozpoczęciu konsultacji nad projektem Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: katarzyna.majewska@gryfice.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, z dopiskiem „Powiatowe Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji – konsultacje” w terminie do dnia 16.10.2020 roku na formularzu zgłaszania uwag i wniosków. W przypadku przesłania formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

 Do pobrania:

- uchwała Nr 321.108.2020 z dnia 7 października 2020 roku

- formularz zgłaszania uwag i wniosków


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 2 września 2020 r. złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz integracji społecznej, podtrzymywania kultury i tradycji mniejszości narodowych.

Nazwa oferenta: Związek Ukraińców w Polsce, Odział Szczecin, Koło w Trzebiatowie

Nazwa zadania: Remont świetlicy Związku Ukraińców w Polsce w Trzebiatowie przy ulicy Śluzowej 21

Proponowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na załączonym formularzu do kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice lub drogą mailową na adres katarzyna.majewska@gryfice.pl do dnia 28.09.2020 r. włącznie.

Do pobrania:

- oferta

- formularz do wniesienia uwag
 

 


Granty Strażackie 2020 - ruszył nabór


Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Startują Granty Strażackie, dzięki którym strażacy wyremontują swoje remizy. Konkurs rusza 13 lipca 2020 r.

Ruszył nabór ofert w ramach "Grantów Strażackich", na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP. Zgodnie z założeniami konkursu o dotację będą mogły ubiegać się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. Maksymalna kwota dotacji przyznana jednorazowo nie może przekroczyć 10 tys. zł.

 Termin na składanie ofert: od dnia 13 lipca 2020 do 3 sierpnia 2020 r.

Zaplanowane prace remontowe przez OSP powinny być realizowane do 31 grudnia 2020 r.

Szczegóły naboru dostępne na http://bip.rbip.wzp.pl/node/277891  

Nabór odbywa się za pośrednictwem https://witkac.pl/#contest/view?id=13349  


Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19


Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił wniosków w ramach nowego „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID – 19”. Program zakłada m.in. wsparcie trzeciego sektora poprzez:

- dofinansowanie kosztów czynszu,

- dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej,

- działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią.

Program wchodzi w skład tzw. tarczy antykryzysowej dla sektora pozarządowego. Organizacja może otrzymać finansowanie maksymalnie na jeden wniosek w ramach 2 priorytetów:

- Priorytet 1. Działania wspierające – dotacja do wysokości 50.000 zł;

- Priorytet 2. Bezpieczeństwo NGO – dotacja do wysokości 40.000 zł.

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych wniosków nie jest wymagane. Nabór ma charakter ciągły od 12 maja 2020 r., godz. 12:00 – do wykorzystania środków lub dnia zakończenia Programu, tj. 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje, w tym zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków, znajdują się pod adresem https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Zgłoszenia dla Wnioskodawców w Programie COVID-19 odbywają się w Systemie Obsługi Dotacji (Generatorze Wniosków).

 


Badanie jakości współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Powiatu Gryfickiego


Pracownia Pozarządowa prowadzi obecnie kolejne badanie jakości współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi. Tym razem analizie zostanie poddane to, co działo się we wzajemnych relacjach na przestrzeni 2019 roku. W ramach badania przygotowane zostały ankiety, które wypełniane są przez władze Samorządu Województwa, Radnych, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, członków Zespołów działających przy Urzędzie oraz przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność na Pomorzu Zachodnim.


Badanie jest anonimowe. Uzyskane odpowiedzi będą miały duże znaczenie w ocenie dotychczasowych relacji oraz w zaplanowaniu nowych narzędzi służących jak najlepszym kontaktom między stronami w przyszłości.

Ankieta skierowana do organizacji pozarządowych dostępna jest TUTAJ.

Prosimy o jej wypełnienie najpóźniej do końca kwietnia.

Cały proces badania Pracownia Pozarządowa realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego WZ we współpracy z Wydziałem Współpracy Społecznej.

 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020


Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje o rozpoczęciu konsultacji do projektu Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: katarzyna.majewska@gryfice.pl  lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, z dopiskiem „Powiatowe Centrum Sportu Rekreacji i Promocji – konsultacje” w terminie do dnia 29.10.2019 roku na formularzu zgłaszania uwag i wniosków. W przypadku przesłania formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.


Do pobrania:
- Uchwała Nr 144.55.2019 Zarządu Powiatu w Gryficach z dnia 18.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
- Formularz zgłaszania uwag wniosków

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
Do pobrania:
- Uchwała nr 54/30/2019

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych

Informujemy, iż od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań – czyli podstawowy zbiór dokumentów związanych ze zlecaniem zadań publicznych.

 

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi m.in. nowe wzory OBOWIĄZUJĄ ONE W KONKURSACH OFERT, KTÓRE ZOSTAŁY OGŁOSZONE PO DNIU 1 MARCA 2019 ROKU.

 

Poniżej znajdą Państwo do pobrania wszystkie wzory w wersjach edytowalnych.

 

Załączniki oraz informacja pochodzą ze Ĺşródła www:  https://pozytek.gov.pl/nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan/ - gdzie znajdą Państwo więcej informacji.

 

Do pobrania:


Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu "Niepodległa" 2019

O środki w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł  mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Zadania, które mogą być realizowane w ramach projektu:

 

  • Festiwale, koncerty, spektakle
  • Rekonstrukcje historyczne
  • Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
  • Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy
  • Wystawy wraz z katalogami

 

Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59. Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl w zakładce "Dotacje".


Zachodniopomorskie Forum Organizacji Pozarządowych

Pracownia Pozarządowa i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego zapraszają organizacje pozarządowe z terenu województwa na Zachodniopomorskie Forum NGO! W tym roku odbędzie się ono w Kołobrzegu w dniach 12-13 kwietnia. Szczegółowe informacje o Forum oraz formularz zgłoszeniowy można znaleĹşć na stronie pracowniapozarzadowa.pl i na facebook.pl/pracowniapozarzadowa.Bezpłatny kurs z zakresu partycypacji dla stowarzyszeń i fundacji z województwa zachodniopomorskiego

 

Pracownia Pozarządowa - lider we wspieraniu zachodniopomorskich organizacji pozarządowych - serdecznie zaprasza na wysokiej jakości cykl trzech szkoleń wzmacniających kompetencje działaczy organizacji pozarządowych. Dzięki udziałowi w 3 dwudniowych zjazdach uczestnicy mają szansę na:

 

  • zwiększenie wiedzy i świadomości przydatnych do prowadzenia i rozwoju swoich rganizacji,
  • poznanie innych zachodniopomorskich społeczników – nawiązanie relacji, wymianę doświadczeń,
  • efektywne i ciekawe spędzenie czasu.

 

Wszystkie zjazdy prowadzone są przez doświadczonych specjalistów - trenerów sektora pozarządowego, biznesu, marketingu, zarządzania. Na zakończenie wystawiany jest certyfikat.

 

Są jeszcze wolne miejsca w 2 grupach:

 

  • GRUPA "S" - terminy zjazdów: 1-szy: 19-20 lutego, 2-gi: 12-13 marca, 3-ci: 2-3 kwietnia
  • GRUPA "T" - terminy zjazdów: 1-szy: 6-7 marca, 2-gi: 9-10 kwietnia, 3-ci: 25-26 kwietnia

Osoba zainteresowana udziałem wybiera sobie jedną z grup i uczestniczy we wszystkich trzech zjazdach.

 

Każdy zjazd zaczyna się pierwszego dnia o godz. 12.00 (zajęcia trwają do godz. ok. 19.00); drugiego dnia szkolenie trwa od godz. 9.00 do ok. godz. 15.00.

 

Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny udział, zakwaterowanie, wyżywienie. Możliwe jest również sfinansowanie opieki nad osobą zależną w trakcie trwania zajęć. Wszystkie szkolenia odbywają się w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie, Plac Rodła

10).

 

Aby wziąć udział, wystarczy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy lub skorzystać z formularza on-line. Formularze w obydwu wersjach dostępne na stronie: http://akademia.pracowniapozarzadowa.pl/rekrutacja/.

Na stronie tej znajduje się również szczegółowa tematyka zajęć.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdziecie Państwo pod adresem: http://akademia.pracowniapozarzadowa.pl/ lub bezpośrednio pod numerem telefonu: 609 144 511.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

 


Oferta Aktywne OWES

Zespół OWES przygotował atrakcyjne możliwości rozwoju dla stowarzyszeń, funkcji i innych podmiotów ekonomii społecznej z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego i polickiego. 

 

Propozycje szkoleń:

 

1) "Od pomysłu do projektu, czyli jak przygotować projekt - krok po kroku"
Jak napisać wniosek o dofinansowanie? Od czego zacząć pisząc projekt? Czym jest problem, rezultat a czym cel przy pisaniu projektów? Jakie są obecnie konkursy? Różne terminy i miejsca. Więcej informacji na stronie 
http://aktywneowes.pl/owes2017/index.php/2019/01/04/od-pomyslu-do-projektu-czyli-jak-przygotowac-projekt-krok-po-kroku/

 

2) „Warsztaty z RODO dla organizacji pozarządowych"

Czym jest RODO? Jak je wdrożyć? Jakie są obowiązki administratora danych? 
Masz przygotowane dokumenty, ale nie wiesz czy są poprawne względem prawa?
Nie masz żadnych dokumentów?
Szczecin: 23-24.02.2019

Więcej informacji: http://aktywneowes.pl/owes2017/index.php/2019/01/04/warsztaty-z-rodo-dla-organizacji-pozarzadowych-2/

 

3) „Psychologia osiągnięć - komunikacja w zespole PES, w aspekcie motywacyjnym i rekrutacyjnym"
Niechorze (wyjazdowe z noclegiem): 16-17.02.2019
http://aktywneowes.pl/owes2017/index.php/2019/01/04/psychologia-osiagniec-komunikacja-w-zespole-w-aspekcie-motywacyjnym-i-rekrutacyjnym/

 

4) „Jak sporządzić sprawozdanie finansowe i merytoryczne PES - krok po kroku"

Zakończył się rok, a nie wiesz jak napisać sprawozdanie? Nie wiesz jak się zabrać za sprawozdanie merytoryczne? Sprawozdanie finansowe przyprawia Cię o zawrót głowy? To są warsztaty dla Ciebie. 
Niechorze (wyjazdowe z noclegiem): 23-24.02.2019

Więcej informacji na stronie http://aktywneowes.pl/

 

 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje o rozpoczęciu konsultacji do projektu Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

 

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: katarzyna.majewska@gryfice.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, z dopiskiem „Powiatowe Centrum Marketingu – konsultacje” w terminie do dnia 15.12.2017 roku na formularzu zgłaszania uwag i wniosków. W przypadku przesłania formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

Do pobrania:

- formularz zgłaszania uwag i wniosków

Uchwała Zarządu Powiatu Gryfickiego Nr 623.218.18Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje o rozpoczęciu konsultacji do projektu Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

 

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: katarzyna.majewska@gryfice.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, z dopiskiem „Powiatowe Centrum Marketingu – konsultacje” w terminie do dnia 15.12.2017 roku na formularzu zgłaszania uwag i wniosków. W przypadku przesłania formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

Do pobrania:

- formularz zgłaszania uwag i wniosków

uchwała Nr 479.164.17 Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 6.12.2017Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje o rozpoczęciu konsultacji do projektu Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.

 

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: katarzyna.majewska@gryfice.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, z dopiskiem "Powiatowe Centrum Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej – konsultacje” w terminie do dnia 17.08.2016 roku na formularzu zgłaszania uwag i wniosków. W przypadku przesłania formularza pocztą decyduje data jego wpływu do urzędu.

 

Do pobrania:

- formularz zgłaszania uwag i wniosków

uchwała Nr 242.87.16 Zarządu Powiatu Gryfickiego z dnia 10.08.2016Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje o rozpoczęciu konsultacji do projektu Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.

 

Uwagi i propozycje zmian do zapisów Programu prosimy zgłszać na adres poczty elektronicznej: katarzyna.majewska@gryfice.pl lub adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, z dopiskiem "Powiatowe Centrum Marketingu i Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej - konsultacje" w terminie do dnia 18.12.2015 roku na Formularzu zgłszania uwag i wniosków

 

W przypadku przesłania Formularza pocztą decycyje data jego wpływu do urzędu.

 

Do pobrania:

- formularz zgłaszania uwag i wniosków

uchwała XII.89.15 Rady Powiatu Gryfickiego- Fundacje zarejestrowane w KRS.
- Kluby sportowe zarejestrowane w powiecie gryfickim.
- Ewidencja uczniowskich klubów sportowych zarejestrowane w powiecie gryfickim
- Stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w powiecie gryfickim
- Stowarzyszenia wpisane do KRS

Chcesz działać skutecznie? Z trudem nadążasz za zmianami w prawie, dotyczącymi stowarzyszeń i fundacji? Gubisz się w przepisach? Sięgnij po broszury z serii 3w*!

Seria "Warto wiedzieć Więcej" (3w*) jest adresowana do organizacji pozarządowych. Broszury opisują podstawowe zagadnienia ważne dla stowarzyszeń i fundacji, dotyczące ich zakładania i prowadzenia (finansów, sprawozdawczości, zarządzania). Ponadto przybliżają podstawowe fakty o trzecim sektorze.

Wydawcą 3w* jest Stowarzyszenie Klon/Jawor (www.klon.org.pl). Seria jest wydawana nieprzerwanie od 2000 r. Przez ten okres zostało opublikowanych ponad 30 tytułów opracowań w łącznym nakładzie ponad 200 tys. egz.

Broszury z serii 3w* są dostępne w serwisie oraz w Informatorium działającym przy Stowarzyszeniu Klon/Jawor (Warszawa, ul. Szpitalna 5/5, tel. (22) 828 91 28, Infolinia 0-801 646 719).

Dotychczas w serii 3w* wydano m.in. następujące tytuły (po kliknięciu na tytuł można przejść do pliku w formacie PDF i wydrukować go na własny użytek):

1. Jak napisać statut fundacji?
2. Jak napisać statut stowarzyszenia?
3. Jak założyć fundację?
4. Jak założyć stowarzyszenie?
5. Jak założyć spółdzielnię socjalną
6. Jak zostać organizacją pożytku publicznego?
7. Kontrola i nadzór organizacji pozarządowych
8. Krajowy Rejestr Sądowy a fundacje i stowarzyszenia
9. Zakończenie działalności organizacji - stowarzyszenia i fundacje
10.Podstawy zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej"
11. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12. Zbiórki publiczne
13. Wolontariat, filantropia i 1% - raport z badań 2007
14. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2006
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA