przejdź do treści
UE
dnia 09.11.2023 roku

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości w Mrzeżynie

 

                                                                                                

Zgodnie §12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

O WYNIKU I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

CZAS TRWANIA UMOWY – do 28.10.2025 r.

 

1.       Data i miejsce przetargu dniu 7 listopada  2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37 pok. 315.

2.       Przedmiot przetargu  część nieruchomości zabudowanej o nr działki 10/6 obr. Mrzeżyno 1 o powierzchni 525 m2  będącej własnością  Skarbu Państwa. Teren jest zabudowany budynkiem byłej strażnicy, położony w pobliżu skarpy, z widokiem na morze, w pasie technicznym wybrzeża. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW SZ1G/00041979/3. Teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem LP.04 – tereny zieleni leśnej o funkcji ochronnej – leśny park zdrojowy na wydmie. Strefa ciszy, zakaz stosowania urządzeń nagłaśniających. Dopuszcza się lokalizację urządzeń i elementów zagospodarowania związanych z obsługą terenu. W miejscach wskazanych w rysunku planu dopuszcza się lokalizacje zabudowy – lekkich parkowych pawilonów, związanych z obsługa zejść na plażę. Budynek nie jest użytkowany, wymaga remontu. Nie posiada przyłączy sanitarnych (instalacji kanalizacyjnej), dostęp komunikacyjny wyłącznie droga leśną. Teren położony jest  w pobliżu skarpy, z widokiem na morze, w pasie technicznym wybrzeża, przy zejściu plażowym. Nieruchomość nie jest obciążona. Umowa dzierżawy będzie uprawniała do korzystania z nieruchomości na działalność handlowo – usługową z wykluczeniem funkcji zakwaterowania turystycznego, letniskowej i mieszkalnej.

3.     Czas trwania umowy dzierżawy i przeznaczenie: do 28.10.2025r., handlowo – usługową z wykluczeniem funkcji zakwaterowania turystycznego, letniskowej i mieszkalnej.

4.     Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy (netto) 25 000,00 zł

5.     Liczba osób , które wpłaciły wadium – brak.

6.     Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu– brak.

7.     Liczba osób uczestniczących w przetargu   – brak.

8.     Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – brak.

9.     Cena uzyskanego  rocznego czynszu dzierżawy (netto) –  brak.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Informacja umieszczona została na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj. od dnia 9 listopada 2023r. do dnia 16 listopada  2023r. oraz podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie podmiotowej urzędu.

 

STAROSTA  GRYFICKI

Ryszard  Chmielowicz

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA