przejdź do treści
UE
dnia 17.03.2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ

w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa

 do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 

Położenie nieruchomości

Działka nr

Powierzchnia gruntu do dzierżawy

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania

Okres

dzierżawy

Wysokość

czynszu rocznego

 

Termin płatności

obręb                   Chełm Gryficki gmina Trzebiatów

374/32

(część)

2,1690

grunt oznaczony w ewidencji gruntów symbolem Ps – tereny zielone 

 

SZ1G/00036937/9

Przeznaczenie: rolnicze -  pastwisko dla zwierząt.

 

Dla działki nr 374/32 obręb Chełm Gryficki nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów:

- działka nr 374/32 – tereny nieużytków rolniczych –Rze tereny nieużytków rolnych są to tereny nieprzydatne dla upraw rolniczych. Stanowią oczka wodne, zieleń śródpolna, bagna, torfowiska. Tereny nieużytków stanowią powierzchnie czynne przyrodniczo i mające duże znaczenie w utrzymaniu poziomu wód gruntowych. Tereny nieużytków po rozpoznaniu i udokumentowaniu wskazuje się do ochrony jako użytki ekologiczne, dla których wprowadza się zakaz przekształcania na inne cele oraz zakaz odwadniania.

 

 

 

 

 

3 lata

 

 

200,00 zł

 

za rok 2021             do 15 lipca 2021 r.

 

za pozostałe lata do 31 marca.

 

Czynsz dzierżawny  podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku nieogłoszenia wskaźnika cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia   17 marca  2021 r. do dnia 7 kwietnia.2021 r.

Gryfice, dnia 17 marca 2021 r.
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA