+ -
Powiat Gryficki Powiat Gryficki. Oficjalny serwis internetowy

Strona główna    /    Aktualności    /    Powiat    /    Gminy    /    Turystyka    /    Galeria zdjęć    /    Multimedia    /    Kontakt
Związek Powiatów Polskich Biuletyn Informacji Publicznej powiatu Gryficiego Kanał RSS
Gryfice Trzebiatów Płoty Mrzeżyno
Zarząd Powiatu
Piątek  16 listopada 2018  Edmunda, Marii, Marka
z dnia: 2011-01-26

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gryfickiego

Na podstawie art.30, art.39 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 i ust.2 oraz art.40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), a także art.17 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.) oraz art.14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.),

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie opracowania:

- projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfickiego na lata 2009-2011 z perspektywą na lata 2012-2015" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla niniejszego projektu,

- projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfickiego na lata 2009-2011 z perspektywą na lata 2012-2015" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla niniejszego projektu.

Do dokumentacji w/w sprawy, wymagającej udziału społeczeństwa, należą również wynikające z obowiązujących przepisów, stanowiska innych organów, z którymi można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Opracowane projekty dokumentów są dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Gryficach:

- www.gryfice.pl

- http://spow.gryfice.ibip.pl

oraz w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Plac Zwycięstwa 37, w m. Gryfice, IV piętro, pokój nr 421.

Wszelkie wnioski i uwagi do wyżej wymienionych dokumentów można składać w dniach od 26.01.2011r. do 17.02.2011r.:

a) w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

b) drogą elektroniczną na adres: dariusz.zrolka@gryfice.pl,

c) ustnie do protokołu w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, IV piętro, pokój nr 421.

Wnioski i uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, ponadto powinien zostać określony przedmiot wniosku i proponowane uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Gryfickiego.

Przewodniczący Zarządu

Kazimierz Sać

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU GRYFICKIEGO

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w przedmiocie zapoznania się oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

do opracowanych projektów następujących dokumentów:

- aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfickiego na lata 2009-2011
z perspektywą na lata 2012-2015" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla niniejszego projektu,

- aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfickiego na lata 2009-2011
z perspektywą na lata 2012-2015" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla niniejszego projektu.

Przewodniczący Zarządu

Kazimierz Sać

Dokumenty:
Prognoza PGO Powiatu Gryfickiego
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfickiego
Prognoza POŚ Powiatu Gryfickiego
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfickiego< powrót

     Jesteś tutaj: Zarząd Powiatu

    Najważniejsze informacje


          Aktualności powiatowe

          Powiat Gryficki

          Władze starostwa

          Zarząd Powiatu

          Rada Powiatu

          Kontrakt Samorządowy
        2014 - 2020


          Projekty unijne

          Symbole powiatu

    Dla mieszkańców


          Nieodpłatna pomoc prawna

          Gryficka Rega 2017

          Sport

          IMS

          Gimnazjada

          Licealiada

          Z życia szkół...

          Erasmus+ w Chrobrym

          Rozkłady jazdy

          Osobowości powiatu

          e-Kartki

          Ankieta satysfakcji

          Naszym zdaniem...

    Pozostałe informacje


          Przetargi

          Inwestycje Powiatu

          Bezpieczeństwo w Powiecie

          Organizacje pozarządowe

          Fundusze europejskie

          Agroturystyka

          Giełda szukam - oferuję

          Nabór pracowników

          Media

          Archiwum aktualności

Aktywni Samodzielni

Polecamy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda
Powiat Gryficki realizuje projekty:

"Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze,
w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 7 969 874 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo: 3 973 957 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

"Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice:
Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 8 678 762.64 zł
Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 3 323 092.71 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki; Gmina Gryfice
"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

"Inwestujemy w waszą przyszłość"


Copyright © 2009 Starostwo Powiatowe w Gryficach
wykonanie strony NetMagNetmag - tworzenie stron internetowych