przejdź do treści
UE
z dnia 31.05.2017 roku

Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Gryfickiego

31 maja 2017 r. w Hali Widowiskowo Sportowej „Rega Arena" w Płotach odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Gryfickiego V Kadencji. Przedmiotem środowych obrad było przede wszystkim rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego i sprawozdania finansowego Powiatu za rok 2016 oraz udzielenie Zarządowi Powiatu Gryfickiego absolutorium z tego tytułu.


Przewodniczący Rady - Marek Gołuchowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, dokonał otwarcia posiedzenia. W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu - Starosta Powiatu Gryfickiego Kazimierz Sać dokonując wprowadzenia do niniejszego sprawozdania, podkreślił ogromne znaczenie inwestycji dokonywanych za pośrednictwem Starostwa Powiatowego lub przy jego udziale, które bezpośrednio wpływają nie tylko na polepszenie sytuacji bytowej naszej lokalnej społeczności, ale również na wzrost atrakcyjności turystycznej i ekonomicznej regionu. Następnie głos zabrała Pani Grażyna Obrębska-Starzec - Skarbnik Powiatu Gryfickiego referując szczegółowo sprawozdanie o wykonaniu budżetu Powiatu Gryfickiego za rok 2016. Kolejny punkt spotkania stanowiło udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gryfickiego. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.


Wśród dziesięciu uchwał podjętych tego dnia, jedna z nich dotyczyła współdziałania Powiatu z Gminą Gryfice przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. : „Wykonanie projektu i budowa pomnika Niepodległości w parku miejskim w Gryficach". Kolejna natomiast odnosiła się do zmian uchwały nr XXIX/187/17 rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 marca 2017r., w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu gryfickiego na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. Na tym obrady zakończono.
< powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA