przejdź do treści
UE
dnia 07.11.2017 roku

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2018 R.

 

Zarząd Powiatu Gryfickiego na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzilenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe w 2018 r. na terenie Powiatu Gryfickiego.

1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) nie zostały wskazane przez organizacje /podmioty biorące udział w konkursie;

b) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub  faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do bezstronności,

3. Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej należy składać w formie pisemnej do dnia 24 listopada 2017 r. godz. 15.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37,  72-300 Gryfice, pokój 318.

4. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Powiatu.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Stanisław Hołubczak

Sekretarz Powiatu

Tel. 091 384 64 50 wew. 401

email: sekretarz@gryfice.pl

 

Starosta Powiatu

Kazimierz Sać
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA