przejdź do treści
UE
dnia 03.11.2016 roku

Ponad MILION na walkę z wykluczeniem społecznym w Powiecie Gryfickim

Powiat Gryficki pozyskał ponad MILION na walkę z wykluczeniem społecznym. Nasz projekt znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej.

 

Powiat Gryficki znalazł się w nielicznym gronie projektodawców, którzy otrzymali pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.

 

Informacja cieszy tym bardziej, że spośród 28 wniosków przekazanych do etapu oceny merytorycznej, w efekcie oceny jedynie 3 projekty wybrano do dofinansowania, w tym projekt złożony przez Powiat Gryficki, który zajął drugie miejsce na liście rankingowej z wynikiem 104 p.


Projekt pn. „Aktywnie w przyszłość”, realizowany będzie w latach 2016 – 2019 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, które planuje nabór uczestników do projektu już od  1 października tego roku.


Całkowita wartość projektu wynosi 1 350 336,24 zł z tego wysokość dofinansowania to 1 147 785, 80 zł co stanowi 85% wartości projektu. Projekt dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014 -20, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1.


W ramach projektu w latach 2016 – 2019 wsparciem objętych zostanie 120 mieszkańców powiatu gryfickiego, w tym 30 podopiecznych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 15 osób opuszczających pieczę oraz 75 osób niepełnosprawnych.
Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób z terenu powiatu gryfickiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym, które mają na celu umożliwienie uczestnikom powrót lub łatwiejsze wejście na rynek pracy a także wsparcie ich samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

 

W ramach instrumentów aktywnej integracji zastosowane będą następujące formy wsparcia:

 • Szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacyjne w celu podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych. 
 • Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających pieczę 
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie stacjonarnej i wyjazdowej 
 • Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.
 • Indywidualne oraz grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.
 • Uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej (CIS).
 •  

  Udział w projekcie trwa ok 1 rok, w tym czasie każdy uczestnik zrealizuje tzw. indywidualną ścieżkę reintegracji, w której zaplanowane zostaną min 3 instrumenty aktywnej integracji, wybrane w oparciu o diagnozę i indywidualny profil uczestnika. Średni koszt udzielonego wsparcia dla jednego uczestnika wynosi ok. 7 tys. zł

   

  Biuro Projektu mieści się w siedzibie Realizatora projektu tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach przy ul. Dworcowej 22, tel. / fax 91 384 66 26. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu.

   
  powrót
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  ZGODA