przejdź do treści
UE
dnia 10.08.2016 roku

Jubileuszowa „Sztachetka” coraz bliżej

Wydaje się, że nie tak dawno pisaliśmy o zbliżającym się coraz większymi krokami wrześniu, a wraz z nim kolejnej edycji wpisanego
w płotowską tradycję Biegu „O Sztachetkę”. Odnosiło się to do 19 edycji naszego biegu, która …. dawno już za nami. Jakoś szybko minął rok i możemy napisać że w tym roku po raz 20 mamy nadzieję ujrzeć na linii startu miłośników zdrowego trybu życia, sportowców – amatorów, a także zawodowców. Bez względu na warunki atmosferyczne 17 września  ruszą zarówno biegi przedszkolaków, dzieci i młodzieży oraz bieg open. Na pewno nie zabraknie także występów artystycznych, a także gościa specjalnego!
Przygotowania zaczynają nabierać coraz szybszego tempa, regulamin gotowy przedstawiamy poniżej, ruszyły zapisy, link poniżej.


www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/zgloszenie.php?LP_impr=90

 


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tegorocznej, jubileuszowej „Sztachetce”. 


 

Regulamin XX Międzynarodowego Biegu Ulicznego

„O Sztachetkę – Płoty 2016”

 

I. Cel :

-      propagowanie biegania jako najzdrowszej i najtańszej formy wypoczynku,

-      rozbudzanie zainteresowań sportowych - szczególnie wśród dzieci i  młodzieży,

-      promocja Gminy Płoty, Powiatu Gryfickiego oraz województwa zachodniopomorskiego

 

II. Organizatorzy:

-          Gmina Płoty,

-          Starostwo Powiatowe w Gryficach,

-          Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS w Szczecinie,

-          MLUKS „Mokasyn” Płoty

 

III. Współorganizatorzy:

   -  Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach,  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

      Płotach, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Płotowskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,

      OSP Płoty, Straż Miejska w Płotach, Posterunek Policji Płoty, .....  

 

IV. Trasa:

 Bieg rozegrany zostanie na dystansie 10 km (atest PZLA), ulicami miasta (trzy okrążenia),  

 na trasie obowiązuje ruch prawostronny

 

V. Termin i miejsce:

    17 września 2016 roku (sobota), godz. 13.40

      start i meta:  ulica Jedności Narodowej

 

VI. Uczestnictwo:

-  w zawodach mogą uczestniczyć chętni którzy ukończyli 16 lat, posiadają aktualne

   badania lekarskie, ubezpieczenie (niepełnoletni dodatkowo zgodę opiekunów prawnych) oraz startują na własną odpowiedzialność,

-  w mistrzostwach Gminy Płoty klasyfikowani będą: mieszkańcy gminy, pracujący na stałe

   na terenie gminy oraz zawodnicy klubów z gminy Płoty (należy zaznaczyć w zgłoszeniu),

-  w klasyfikacji Służb Mundurowych klasyfikowani będą obywatele RP reprezentujący:

   wojsko, Straż Graniczną, Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną i Służbę Więzienną

   (należy zaznaczyć w zgłoszeniu)

 

VII. Pomiar czasu:

Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie dokonywać będzie firma DomTel-Sport Polska za pomocą elektronicznych chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu chip należy zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

 

VIII. Zgłoszenia:

- zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

  www.domtel-sport.pl   (zgłoszenia do imprez masowych),

  www.mokasyn.ploty.pl, www.facebook.com/biegosztachetke oraz www.maratonypolskie.pl

- za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy

  oraz dokonała opłaty startowej (z wyjątkiem zwolnionych z niej),

- w momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 300 osób lista zostanie zamknięta,

- w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi i

  nie można przenieść jej na innego zawodnika

- zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i chipów w dniu zawodów od godz. 8.30 do 12.45

  w biurze zawodów - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Piastowa  (ok. 150 m od miejsca startu)

IX. Opłata startowa:

 Płatna przelewem na konto MLUKS „Mokasyn” Płoty nr:

                        55 9393 1023 0007 7581 0200 0001

 (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata dotyczy)

 

        - w terminie do 21.08                   - 35 zł.

        - w terminie 22.08 – 09.09           - 45 zł.

        - w dniu zawodów (gotówka)          - 60 zł.   (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników)       

 

 - za termin zgłoszenia uważa się dzień wpłaty wpisowego na konto organizatora

 - z opłaty zwolnieni są: zawodnicy urodzeni w roku 1951 i starsi, niepełnosprawni oraz zaproszeni przez organizatora

 

X. Kategorie wiekowe:

l) mężczyźni:                                         2) kobiety:

16-19 lat (2000-97)                               

20-29 lat (1996-87)                                16-29 lat (2000-87)

30-39 lat (1986-77)                                30-39 lat (1986-77)

40-49 lat (1976-67)                                40-49 lat (1976-67)

50-59 lat (1966-57)                                50 i wyżej (1966 i starsze)

60-69 lat (1956-47)

70 i wyżej (1946 i starsi)

 

XI. Nagrody:

·          w klasyfikacji generalnej :

a)    mężczyźni -     miejsca I - VI:

       Sztachetka, dyplom, nagroda rzeczowa, nagroda pieniężna

 

b)   kobiety -     miejsca I - VI:

       Sztachetka, dyplom, nagroda rzeczowa, nagroda pieniężna

         

·         w kat. wiekowych i w klasyfikacji zawodników niepełnosprawnych:

                     - za miejsca I-III:  puchar, nagroda rzeczowa

 

·         w mistrzostwach Gminy Płoty K/M

               - za miejsca I-III: Sztachetka, dyplom, nagroda rzeczowa

 

·         w mistrzostwach Służb Mundurowych K/M:

                 - za miejsca I-III: puchar, nagroda rzeczowa

 

·         najlepszy strażak:  nagroda rzeczowa

·         najlepszy policjant:  nagroda rzeczowa

 

·         najstarsza uczestniczka i uczestnik biegu:  Sztachetka, nagroda rzeczowa

 

·         zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategorii wiekowej

 

·          każdy uczestnik kończący bieg otrzyma : 

                     -  medal,  „sztachetkową” pamiątkę, dyplom oraz napoje chłodzące i posiłek

 

·          wśród wszystkich, którzy ukończą bieg główny - losowanie atrakcyjnych nagród !  (należy posiadać przy sobie numer startowy)

                                 

       

XII. Biegi młodzieżowe - od godz. 10.30

        

      - kategorie :

¨ rocznik 2010 i młodsi (przedszkolaki)    - dystans ok.   100 m,

¨ rocznik 2009 – 2008                              - dystans ok.   400 m,

¨ rocznik 2007 – 2006                             - dystans ok.   500 m,

¨ rocznik 2005 – 2004                             - dystans ok.   800 m,

¨ rocznik 2003 – 2002                              - dystans ok. 1000 m,

¨ rocznik 2001 – 2000 (jun. młodsi)         - dystans ok. 1000 m,

¨ rocznik 1999 – 1997 (juniorzy)             - dystans ok. 1000 m.   

 

- prawo startu mają chętni bez przeciwwskazań zdrowotnych, którzy muszą być ubezpieczeni, muszą także posiadać legitymację szkolną i pozwolenie opiekunów prawnych na udział w zawodach,

 

- w biegach startują osobno dziewczęta i chłopcy,

 

- zawodnicy startują z czytelnie wypełnioną karteczką startową (imię i nazwisko, rok urodzenia, szkoła/klub/miejscowość)  którą należy oddać sędziom na mecie,

 

- biegi przedszkolaków – bez klasyfikacji !, wszyscy uczestnicy biegu przedszkolaków otrzymają dyplom i medal !

 

- w pozostałych kategoriach:

    za miejsca I - III:  puchar, dyplom, nagroda rzeczowa

    za miejsca IV-VI:  pamiątkowy medal, dyplom, nagroda rzeczowa

    pierwszych 20 zawodniczek/ków otrzyma dyplom i „sztachetkową” pamiątkę!

                

 

XIII. Postanowienia końcowe:     

 

-          koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy a koszty uczestnictwa - zawodnicy,

-          opiekę medyczną podczas biegu zapewnia organizator,

-          zawodnicy muszą zapoznać się z regulaminem, ubezpieczają się we własnym zakresie oraz startują na własną odpowiedzialność     z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru imprezy,

-          uczestnictwo zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych)    w materiałach promocyjnych, prasie oraz na stronie internetowej organizatorów,

-          zgłoszenie do biegów i opłacenie startowego jest równoznaczne z przyjęciem, zaakceptowaniem i przestrzeganiem zapisów                regulaminu,

-          ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów,

-          w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator

 

        Informacji udzielają:
 

- Szymon Kecler  - tel. 603 270 376 lub (91) 38 46 250;      

- Dorota Kecler - tel. 603 785 807

- MLUKS „Mokasyn” Płoty – www.mokasyn.ploty. pl

–  www.facebook.com/biegosztachetke                                

– e-mail: mokasyn.ploty@vp.pl 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA