przejdź do treści
UE
dnia 11.03.2015 roku

Laureaci i finalisci z "Miłosza"

W dniu 06 marca br. w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się IV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.
Organizatorami ww. Olimpiady byli m. in.: Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku we współpracy z Biurem Poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Barbary Kudryckiej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, WUP w Białymstoku, PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Podlaski Związek Pracodawców.
Celem Olimpiady było pogłębienie przez uczniów wiadomości i umiejętności niezbędnych dla zrozumienia mechanizmu funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy.
Patronatem Honorowym IV Edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy objęli:

Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka - poseł do Parlamentu Europejskiego,Minister Edukacji Narodowej,
Minister Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Podlaski,
Podlaski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Białegostoku, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

Olimpiada odbywała się w trzech etapach. Do I Etapu Olimpiady - Szkolnego akces zgłosiło 54 szkoły ponadgimnazjalne w Polsce /747 uczniów/. Rozwiązało test 500 uczniów.
Do II etapu zakwalifikowało się 446 uczniów z 48 szkół. Do rozwiązania testu przystąpiło 327 uczniów z 44 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Do Etapu Finałowego zakwalifikowanych zostało 100 uczniów z 23 szkół, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Etap finałowy składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pierwszą stanowił test obejmujący 30 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Do rozwiązywania testu przystąpiło 69 uczniów z 18 szkół. Do części drugiej Etapu Finałowego zakwalifikowało się 20 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. Finałowa dwudziestka odpowiadała ustnie przed publicznością na wylosowane pytania.
Wśród ww. dwudziestki znaleźli się wszyscy uczniowie Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach.

Zwycięzcami IV Edycji Olimpiady zostali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą łączną notę z obu części Etapu Finałowego.

 

I m-ce - Aleksandra Anna Bury - uczennica klasy IV TE
II m-ce - Katarzyna Marzena Keller - uczennica klasy IV TE
III m-ce - Szymon Julian Kowalski - uczeń klasy IV TE
VII m-ce - Dominika Hoderna - uczennica klasy II TE
VIII m-ce - Karolina Julia Babiło - uczennica klasy IV TE
IX m-ce - Karol Mirosław Wójciak - uczeń klasy IV TE
XIX m-ce - Aleksandra Apolonia Klupp - uczennica klasy II TE

 

Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka, poseł do Parlamentu Europejskiego, ufundowała dla trzech laureatów wizytę studyjną w Parlamencie Europejskim.
Laureaci i finaliści otrzymali również nagrody rzeczowe.
Program IV Edycji Olimpiady był bardzo interesujący, gdyż uczestnicy pogłębili swoje wiadomości z zakresu problematyki rynku pracy /panel ekspertów z udziałem przedstawicieli pracodawców, uczelni wyższych oraz innych organizacji i instytucji/, jak również uczestniczyli w symulacji procesu sądowego.
Ww. laureaci i finaliści oraz opiekun młodzieży dziękują organizatorom
IV Edycji Olimpiady za merytoryczność i życzliwość.

Wszystkim laureatom i finalistom IV Edycji Olimpiady - uczniom Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach dziękuję za ogromny wysiłek włożony w opanowaniu bardzo trudnej i zawiłej problematyki polskiego i europejskiego rynku pracy - opiekun Krystyna Gródecka.

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA