przejdź do treści
UE
dnia 12.07.2017 roku

Fotoreportaż z działań upowszechniających projekt Erasmus + w środowisku lokalnym w okresie marzec - czerwiec 2017 r.

„Ostatnia Szansa - zachowanie bioróżnorodności dla następnych pokoleń".
(2015-1-PL01-KA219-016980_3)


Termin: marzec 2017r. - czerwiec 2017 r.


Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, hala widowiskowo -sportowa w Gryficach „Gryf - Arena"
Uczestnicy działań: członkowie szkolnego Project Club, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, uczniowie Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gryficach, uczniowie Gimnazjum nr 2 w Gryficach, uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gryficach, rodzice uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, społeczność powiatu gryfickiego.

 

Cele działań:
1. Zaprezentowanie celów i głównych założeń programu Erasmus+.
2.Upowszechnianie projektu i jego rezultatów w środowisku lokalnym.
3. Poszerzenie wiedzy na temat krajów biorących udział w projekcie Erasmus+.
4. Propagowanie znajomości innych kultur.


Przebieg prac:
3 marca 2017 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach członkowie Project Club zorganizowali konferencję dla uczniów i nauczycieli szkół powiatu gryfickiego, której głównym celem było upowszechnienie informacji na temat dotychczas podejmowanych działań w ramach realizacji projektu Erasmus +.

 

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowali się uczniowie, którzy wzięli udział we wszystkich mobilnościach. Uczestnicy przedstawili temat i przebieg wymiany, podkreślili profesjonalizm przygotowanych warsztatów z zakresu bioróżnorodności oraz lekcji CLILL w państwach goszczących ; ponadto zwrócili uwagę na walory turystyczne oraz integracyjne wyjazdów.

 

W drugiej części spotkania prowadzący przeprowadzili dla przedstawicieli wszystkich szkół konkurs z zakresu wiedzy o projekcie Erasmus +. Uczniowie musieli zmierzyć się między innymi z następującymi pytaniami:
- „Z jakimi państwami współpracuje LO im. Bolesława Chrobrego w Gryficach w ramach projektu Erasmus +?"
- „ Dokąd uczestnicy projektu udali się na pierwszą mobilność?
- „W jakim miesiącu odbyła się wymiana w Polsce?"...

 

Wszyscy uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali wygłoszonych prezentacji, czego efekty można było zaobserwować podczas trwania konkursu. Choć pytania prowadzących nie były najłatwiejsze, uczniowie poradzili sobie bez żadnych trudności.
Zorganizowana konferencja spełniła zamierzony cel - przyczyniła się do upowszechnienia istotnych informacji o projekcie Erasmus +, a ponadto stała się okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współpracy międzynarodowej.

21 marca 2017r. członkowie szkolnego Project Club przygotowali stoisko promujące projekt Erasmus + podczas obchodów Dnia Wiosny. Zaproszeni uczniowie gryfickich gimnazjów mieli możliwość zapoznać się dokładnie z celami i przebiegiem działań realizowanego programu. Chętnie brali też udział w zorganizowanym dla nich quizie, który dotyczył państw partnerskich projektu.

 

28 marca 2017r. podobne działanie związane z upowszechnianiem wiedzy na temat projektu Erasmus + zrealizowano podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych organizowanych na terenie „Gryf - Areny" dla uczniów całego powiatu gryfickiego.
Członkowie Project Club nie tylko udzielali rzetelnych informacji dotyczących sposobu i przebiegu działań programu, ale również rozdawali ulotki, gadżety promocyjne; prowadzili także konkurs z wiedzy o krajach partnerskich Erasmusa.

 

09 czerwca 2017r. w ramach uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach członkowie Project Club zorganizowali i wystawili stoisko projektu Erasmus + na dziedzińcu szkoły. Dzięki temu wszyscy zaproszeni goście, w tym również uczniowie gryfickich gimnazjów, mogli znacznie zgłębić swoją wiedzę na temat celów i działań w zakresie realizacji programu.


Przybywające licznie osoby szczególnie zainteresowane były dotychczasowymi mobilnościami w ramach krótkoterminowej wymiany uczniów. Licealiści, którzy brali udział w wyjazdach, udzielali szczegółowych informacji na ten temat, zachęcając pozostałych do aktywnego uczestnictwa i działania w ramach Project Club, dzięki czemu zwiększa się swoją szansę na wymianę, składając aplikację w nowym roku szkolnym.


Członkowie Project Club na bieżąco uaktualniali Project Corner, biorąc pod uwagę kolejne mobilności uczniów. Dzięki podjętym działaniom młodzież, nauczyciele, goście odwiedzający szkołę mogli czerpać wiedzę na temat bieżących prac związanych z realizacją projektu.

 

W powyższym okresie członkowie Project Club czynnie działali we współpracy z lokalnymi mediami, upowszechniając za ich pośrednictwem efekty projektu Erasmus +. Artykuły i wywiady ukazywały się cyklicznie w:

- gazetach: LOgin, Gryfickie Echa,
- stronach i portalach internetowych.
Dodatkowo regularnie były prowadzone audycje, wywiady, krótkie wzmianki informacyjne na temat projektu Erasmus + w Radiu Plus Gryfice.


Dzięki podjętym działaniom upowszechniającym wiedza społeczności lokalnej na temat realizowanego projektu Erasmus + znacznie wzrosła. Wszyscy z dużą aprobatą wypowiadają się o tym przedsięwzięciu, dostrzegając wielkie możliwości i korzyści dla młodzieży; rośnie też liczba osób zainteresowanych podjęciem aktywnej współpracy w ramach projektu Erasmus +.

 < powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA