+ -
Powiat Gryficki Powiat Gryficki. Oficjalny serwis internetowy

Strona główna    /    Aktualności    /    Powiat    /    Gminy    /    Turystyka    /    Galeria zdjęć    /    Multimedia    /    Kontakt
Związek Powiatów Polskich Biuletyn Informacji Publicznej powiatu Gryficiego Kanał RSS
Gryfice
AgroInfo
Poniedziałek  24 kwietnia 2017  Bony, Horacji, Jerzego
AgroInfo Powiatowy Ośrodek AgroInfo. Działa w ramach sieci AgroInfo.
Gryfice Plac Zwycięstwa 37
tel.: 91 38 464 50 wew. 442.


Cele ośrodka

Celem głównym projektu jest poprawa jakości informacji dotyczącej integracji europejskiej wśród społeczności wiejskiej i małych miasteczek, w tym przede wszystkim rolników i przedsiębiorców działających w branży produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, w zakresie możliwości wsparcia finansowego i doradztwa w procesie dostosowywania ich działalności do funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Cele szczegółowe
 • identyfikacja potrzeb potencjalnych klientów na obszarze działania ośrodka
 • dotarcie z ofertą informacyjną do gospodarstw rolnych
 • zorganizowanie co najmniej dwóch spotkań w każdej gminie
 • promowanie działalności ośrodka we wszystkich mediach lokalnych
 • umożliwienie podmiotom z terenów wiejskich odbycia bezpłatnych indywidualnych konsultacji specjalistycznych z wybranej dziedziny funkcjonowania rolnictwa w Unii Europejskiej
 • zwiększenie liczby podmiotów z terenu powiatu gryfickiego ubiegających się o pomoc w ramach funduszy unijnych
 • upowszechnienie działań innych instytucji zajmujących się tematyką integracji europejskiej działających na danym terenie
Metody realizacji celów
 • przekazywanie informacji na temat funkcjonowania mieszkańców obszarów wiejskich w warunkach członkostwa w UE, niezbędnych działań dostosowawczych, możliwości uzyskania wsparcia finansowego i doradztwa w procesie dostosowywania gospodarstw i przedsiębiorstw do funkcjonowania w UE, możliwości i metod wykorzystywania funduszy strukturalnych dla rozwoju obszarów wiejskich
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych w siedzibie Ośrodka z udziałem ekspertów z dziedziny rolnictwa unijnego oraz sektora finansowego
 • udostępnienie terminali komputerowych z dostępem do internetu w celu pozyskiwania informacji dotyczących polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej
 • utworzenie komputerowej bazy danych instytucji doradczych jak również podmiotów chcących podjąć współpracę, w tym zainteresowanych uzyskaniem pomocy gospodarstw rolniczych
 • utworzenie strony www obejmującej całokształt działalności Ośrodka, zawierającej odsyłacze do partnerów w projekcie
 • działania promocyjne ośrodka - informacje w prasie lokalnej, radio, na plakatach informacyjnych, w folderach w internecie; w tym również promocja działalności partnerów w projekcie
 • współdziałanie w ogólnopolskiej sieci AGRO-INFO
Zasady pracy ośrodka
 • Docieranie z informacją możliwie blisko odbiorców - mieszkańców wsi i małych miasteczek
 • Koncentrowanie się na informacjach praktycznych, dostosowanych do potrzeb klientów
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców wsi poprzez współpracę z partnerami w UE, na poziomie krajowym, regionalnym, a zwłaszcza lokalnym (samorząd terytorialny i gospodarczy, organizacje o charakterze doradczym, izby rolnicze, organizacje pozarządowe itp.)
 • Traktowanie społeczności wiejskich podmiotowo, jako partnerów i współtwórców procesu informacyjnego, wyzwalanie oddolnych pomysłów i inicjatyw, zarazem uwzględnianie potrzeby aktywnego wychodzenia z informacjami do tych środowisk
 • Obowiązuje zasada, że pytany klient nie może pozostać bez odpowiedzi
Partnerzy ośrodka
  Fundacja Fundusz Współpracy
  Program AGRO-INFO
  ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa
  tel. (022) 625 13 73
  www.cofund.org.pl

  Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego
  Al. Jedności Narodowej 31, 70-453 Szczecin
  tel. (091) 444 11 39
  fax. (091) 444 11 40
  www.zcie.szczecin.pl

  Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach
  Powiatowy Oddział w Gryficach
  ul. Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice
  tel./fax (091) 384 29 41
  www.cdr.gov.pl/barzkowice

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Oddział Regionalny w Szczecinie
  Biuro Powiatowe w Ościęcinie
  Ościęcin 1, 72-310 Ościęcin
  tel. (091) 385 55 98
  fax (091) 385 55 97
  www.arimr.gov.pl

  Zachodniopomorska Izba Rolnicza
  Rada Powiatowa
  Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
  tel. 0605 622 924
  www.zir.pl

  Bank Gospodarki Żywnościowej SA
  Oddział w Gryficach
  ul. Niepodległości 15, 72-300 Gryfice
  tel. (0-91) 385-69-04/05
  fax. (0-91) 384-26-64
  www.bgz.pl
Przydatne linki

     Jesteś tutaj: AgroInfo

    Najważniejsze informacje


          Aktualności powiatowe

          Powiat Gryficki

          Władze starostwa

          Zarząd Powiatu

          Rada Powiatu

          Kontrakt Samorządowy
        2014 - 2020


          AgroInfo

          POMERANUS

          Projekty unijne

          Symbole powiatu

    Dla mieszkańców


          Nieodpłatna pomoc prawna

          Sport

          IMS

          Gimnazjada

          Licealiada

          Z życia szkół...

          Erasmus+ w Chrobrym

          Konkurs

          Rozkłady jazdy

          Dyżury aptek

          Gryficka Rega 2015

          Osobowości powiatu

          e-Kartki

          Ankieta satysfakcji

          Powiatowy kram

          Naszym zdaniem...

    Pozostałe informacje


          Przetargi

          Inwestycje Powiatu

          Bezpieczeństwo w Powiecie

          Organizacje pozarządowe

          Fundusze europejskie

          Agroturystyka

          Giełda szukam - oferuję

          Nabór pracowników

          Media

          Archiwum aktualności


Aktywni Samodzielni

Polecamy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda
Powiat Gryficki realizuje projekty:

"Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze,
w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 7 969 874 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo: 3 973 957 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

"Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice:
Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 8 678 762.64 zł
Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 3 323 092.71 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki; Gmina Gryfice
"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

"Inwestujemy w waszą przyszłość"


Copyright © 2009 Starostwo Powiatowe w Gryficach
wykonanie strony NetMagNetmag - tworzenie stron internetowych